Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Solelever - ett innovativt samarbete för skolklassers lärande om sol- och förnybar energi

Solelever är ett projektsamarbete mellan Naturskyddsföreningen, kommunerna Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro samt kommunernas energi- och klimatrådgivning som startade 2019. Tillsammans tar projektdeltagarna fram och testar ett koncept som skolor kan använda för att arbeta ämnesintegrerat och verklighetsnära med energi- och klimatfrågor. I Håbo kommun deltar Gröna dalen-skolan och Potentia-skolan.

Syftet med Solelever är att skapa och testa ett koncept som kan bidra till att stärka elevers kunskaper kring energi och klimat med särskilt fokus på solenergi. Genom projektet får de skolor som medverkar även möjlighet att utveckla samarbete över ämnesgränser och med olika samhällsaktörer.

Projektet knyter väl an till de globala målen för hållbar utveckling, särskilt mål 4, mål 7 och mål 13 (bilden).

Projektet är spännande eftersom det riktar sig till våra unga Håbobor, säger miljöstrateg Anna Atterlöf. Håbo ska bli en fossilbränslefri kommun. För att nå inriktningen i vår vision och miljöstrategi behöver vi öka användningen av förnyelsebara resurser, som sol. Vi är glada att ha med Naturskyddsföreningen som projektledare och hoppas att Solelever sprids till fler skolor och kommuner som ett välanvänt koncept.

Ordet solelever och en sol ritat på en svart tavla

Skolor medskapare av konceptet

Projektet bygger på att skolorna i projektet är med och formar upplägget utifrån sina förutsättningar och behov. Naturskyddsföreningen fungerar som bollplank och stöd.

Tillsammans tar vi fram och testar ett koncept som kan användas framför allt på högstadiet för att arbeta ämnesintegrerat och verklighetsnära med energi- och klimatfrågor - från det lokala till det globala.

I Håbo kommun deltar Gröna Dalen-skolan och Potentia-skolan i det inledande pilotprojektet.

Andra skolor kan redan nu följa projektet och använda det material som finns på Naturskyddsföreningens webbplats. En projektrapport och ett färdigt projektupplägg kommer att erbjudas för skolorna att ta del av efter avslutat pilotprojekt.

Våren 2019 - Förberedelser

Tillsammans med Naturskyddsföreningen och kommunernas energi- och klimatansvariga planerar skolorna ett arbetsupplägg inför kommande läsår. Arbetet utgår från identifierade behov och önskemål.

Samtliga kommuner hade ett uppstartmöte för projektet under vecka 10.

Läsåret 2019/2020 - Genomförande

Den 15 augusti är det kick-off för projektet Solelever. Lärare från de deltagande kommunerna träffas i Naturskyddsföreningens lokaler i Stockholm och bjuds på en föreläsning om solenergi.

Under läsåret genomför skolorna det planerade arbetsupplägget med särskilt fokus på sol- och förnybar energi. Teoretiska och praktiska övningar, till exempel solcellslaborationer, varvas med studiebesök och föreläsningar.

Tanken är att erfarenheterna från projektet ska spridas så att fler skolor kan ta del av tips och inspiration till skolarbeten kring energi, klimat och hållbar utveckling.

Läs mer om projektet på Naturskyddsföreningens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energi- och klimatrådgivningens gula logotyp

Energi- och klimatrådgivning i Håbo kommun

Kommunen erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning till alla kommuninvånare.

Energi- och klimatrådgivningens verksamhet finansieras med stöd av Energimyndigheten och drivs i samarbete med 25 andra kommuner i Stockholmsregionen.

Håbo kommun har ett samverkanskluster tillsammans med Sigtuna och Upplands-Bro kommun.

Här kan du läsa mer om energi- och klimatrådgivningen

Kontaktuppgifter

Anna Atterlöf, samhällsplanerare och miljöstrateg, Håbo kommun
tfn 0171-528 06, e-post anna.atterlof@habo.se

Agnes Vungi, projektledare på Naturskyddsföreningen
tfn 072-252 32 87, e-post agnes.vungi@naturskyddsforeningen.se

Sidansvarig: Anna Atterlöf

2019-08-22

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster