Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Hantering av hästgödsel

Oavsett om du håller hästar som en hobbyverksamhet eller i en näringsverksamhet är du enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler skyldig att ha den kunskap som krävs samt vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Det innebär att du som hästhållare ansvarar för att hantera din gödsel på ett korrekt sätt och är skyldig att åtgärda eventuella brister i din gödselhantering om den exempelvis utgör ett näringsläckage till sjöar och vattendrag.

Lagring av hästgödsel

Den som lagrar hästgödsel måste säkerställa att gödseln inte utgör ett näringsläckage vid exempelvis regn och snösmältning eller vid påfyllning och tömning av lagringsutrymmet. Exempel på lämpliga lagringsutrymmen kan vara en tät container/flak som nås via en ramp/platå. Eller en gjuten lagringsplatta med stödmurar/klack eller likvärdig invallning som motverkar avrinning och läckage. Du kan också välja att lagra din hästgödsel på annat sätt så länge du väljer en lämplig plats och säkerställer att lagringsutrymmet håller tätt.

Vill du veta mer om vad som gäller vid lagring av gödsel finns bra information på Jordbruksverkets hemsida. Lagra gödsel - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Hagarnas utformning och risk för näringsläckage

Till skillnad från andra djurslag ska hästar ha tillgång till utevistelse året runt. Under våren och sommaren är hagarna förhoppningsvis täckt med växtlighet som hjälper till att ta upp den näringen som finns i hästgödseln. Ett ordentligt marktäcke kan således minska risken för näringsläckage i hagen. Under hösten och vintern bidrar en ökad nederbörd och snösmältning ofta till att hagarna istället blir leriga och upptrampade vilket leder till mindre växtlighet. Du som håller häst bör därför vidta lämpliga åtgärder för att minska risken för näringsläckage i dina hagar under hela året.

Exempel på åtgärder:

  • Regelbundet mocka bort gödsel och foderrester vid utfodrings- och dricksplatser.
  • Sätta tak eller hårdgöra ytor vid utfodrings- och dricksplatser.
  • Placera utfodrings- och dricksplatser långt från diken och vattendrag.
  • Rotera vart i hagen man utfodrar djuren.
  • Stängsla av upptrampade ytor eller ytor där det uppstår mycket gödsel.
  • Leda bort vatten som rinner genom hagen genom att exempelvis sätta takrännor på stallbyggnader eller skaffa dränering.
  • Underhålla eventuella diken intill hagar.

Vill du läsa mer om vad du kan göra för att minska risken för näringsläckage i din hästverksamhet rekommenderar vi följande hemsida. Minskad övergödning från hästgårdar - LIFE IP Rich Waters Länk till annan webbplats.

Sälja eller ge bort gödsel

Som privatperson kan du ge bort eller sälja din hästgödsel till andra privatpersoner. Kom ihåg att informerar den som tar emot din gödsel om vad den innehåller eftersom obehandlad gödseln som används till exempelvis odling av grönsaker som ätas råa kan utgöra en risk för människors hälsa. En privatperson som håller hästar kan även välja att ge bort eller sälja sin hästgödsel till olika företag såsom komposteringsanläggningar, jordtillverkare eller jordbrukare. Notera att det företag som tar emot din hästgödsel kan behöva ha giltig dokumentation inom ramen för sin verksamhet.

Vill du som gödselproducent ha hjälp att hitta mottagare som är intresserad av att ta emot din hästgödsel har Håbo kommun i samarbete med Upplands-Bro och Sigtuna kommuner tagit fram ett kartverktyg som ska hjälpa er att hitta varandra. Gödselkartan - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster