Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Miljöskydd på lantbruk

En stor ladugård med röd träpanel upptill och vit puts och tegel på den nedre delen av väggen.

I Håbo kommun är det Bygg- och miljönämnden som ansvarar för miljöbalkstillsyn. De verksamheter som omfattas av miljöbalken och tillhörande lagkrav kan därför komma att få ett tillsynsbesök av miljöavdelningen. Vilken sorts tillsyn som är aktuell för din verksamhet beror på vad ärendet gäller och vilken lagstiftning vi avser att kontrollera.

De flesta tillsynsbesök bokas i förväg av en miljöinspektör som kommer ut på plats för att går igenom olika kontrollområden med dig som verksamhetsutövare. Vanligtvis vill vi att du visar oss runt och svara på frågor om hur din verksamhet fungerar. Om miljöavdelningen anser att det är nödvändigt kan vi också välja att göra ett oanmält tillsynsbesök i din verksamhet. Vi också komma att begära in dokumentation som berör din verksamhet som vi sedan granskar på kontoret istället för att göra ett platsbesök.

Vill du veta mer om vad det innebär att få tillsyn enligt miljöbalken hittar ni information på Jordbruksverkets hemsida. Att få tillsyn enligt miljöbalken - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Uppföljning

Oavsett vilken typ av tillsyn din verksamhet haft kommer miljöinspektören att sammanfatta de kontrollområden som granskats i en inspektionsrapport som skickas ut till dig som verksamhetsutövare. Om miljöavdelningen noterat brister i din verksamhet kommer du således få information om hur vi planerar att följa upp detta. Vid behov får du möjlighet att lämna in kompletterande uppgifter i ärendet. Ibland kan Bygg- och miljönämnden även fatta ett beslut om åtgärdskrav.

Tillsynsavgift

Miljöavdelningen tar ut en tillsynsavgift för vår miljötillsyn enligt Håbo kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område. Avgiften baseras på ärendets totala handläggningstid vilket omfattar förberedelse, tillsynsbesök, efterarbete och uppföljning. År 2024 är tillsynsavgiften 1 347 kr kr/timme.

Åtalsanmälan och miljösanktionsavgift

Om tillsynsmyndigheten upptäcker att din verksamhet bryter mot vissa regler är Bygg- och miljönämnden skyldig att rikta en åtalsanmälan mot din verksamhet. Vissa brister kan även lägga grund för en miljösanktionsavgift som är fastställd på nationell nivå. Denna avgift tillfaller staten och ska betalas omedelbart även om den överklagas. I samband med det kommer miljöavdelningen ta ut en handläggningsavgift för miljösanktionsavgiften.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster