Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vilda djur och skadedjur

När det gäller bostäder eller allmänna lokaler är det ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren som ska se till att de hålls fria från ohyra och andra skadedjur.

När det gäller vilda djur utomhus vidtas åtgärder om det finns hälsorisker kopplat till djuren. Det kan till exempel vara att djuren bär på en smittsam sjukdom och innebär en risk för smittspridning.

Det är bara om det är av "särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet" som kommunen ska sörja för att åtgärderna vidtas. Det gäller alltså om det finns risk för sjukdom och epidemier som inte kan knytas till särskilda fastigheter. Det gäller alltså inte katter, rådjur, kaniner, vildsvin, sniglar, fåglar, myror, getingar, sorkar med mera. Reglerna finns i miljöbalkens 9 kapitel och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Är det tamdjur som medför hälsorisker är det djurägarens ansvar. Grödor som förstörs av skadedjur är lantbrukarens ansvar.

Bekämpning av skadedjur kan vara komplicerat. Många försäkringsbolag har därför avtal med företag som utför skadedjursbekämpning.

Har du problem med skadedjur ska du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag/skadedjursföretag.

Jaktbart vilt

Är det fråga om jaktbart vilt får man kontakta en eventuell jakträttsinnehavare i trakten för diskussion om jakt.

För att skjuta inne i tätort krävs tillstånd av polisen.

Tänk på att många djur är fridlysta eller har en begränsad jakttid. Regler om jakt finns bland annat i jaktförordningen (SFS 1987:905). Där står till exempel om jakttider för olika djurslag, samt när och hur skyddsjakt får bedrivas. Det är polisen som har tillsyn över hur jakt bedrivs.

Information om vildsvin hittar du här Öppnas i nytt fönster. 

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster