Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@2b6585b7
org.mozilla.javascript.Undefined@2b6585b7
org.mozilla.javascript.Undefined@2b6585b7
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@2b6585b7
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Avfallsdispens

Matavfall som lök, morotsskal och sallad kan användas till kompost.

Om du vill börja kompostera kan du söka dispens från avfallsföreskrifter för Håbo kommun hos bygg- och miljönämnden. Miljövdelningen har tillsyn över kapitlet för avfall och producentansvar i miljöbalken (kap 15) med förordningar samt kommunens avfallsföreskrifter för Håbo kommun och beslutar om det går att få dispens utan att det uppstår en olägenhet för människors hälsa eller miljön.

För att söka dispens från avfallsföreskrifter för Håbo kommun anmäler du detta via en ansökningsblankett som du skickar till bygg- och miljönämnden som beslutar i följande ärenden: 

  • tillstånd till glesare avfallshämtning i samband med att man komposterar sitt hushållsavfall.
  • behandling av anmälningar för anordnande av komposter för hushållsavfall.
  • behandling av ansökningar om undantag från renhållningsförordningen.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-11-10

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster