Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Vattenkvalitet vid badplatser

Här svarar vi på frågor om provtagning av badvattnet, algblommning med mera.

Vad är ett EU-bad?

EU-bad är ett större offentligt strandbad inom Europeiska unionen (EU) som måste uppfylla vissa kvalitetskrav.I Sverige definieras badplatser med mer än 200 badande i snitt per dag under badsäsongen som "större badplats".

Provtagning av EU-badets vatten ska göras minst tre gånger under en badsäsong. Det ska vara maximalt 30 dagar mellan de ordinarie proven. Vid upptäckt dåligt kvalitet ska omprov tas så snart som möjligt. Om badet bedöms otjänligt för bad så meddelas detta via anslag på badplatsen och via kommunens webbplats.

Kalmarsandsbadetoch Ekillabadet är båda klassadesom trestjärniga bad (utmärkt vattenkvalitet) de tre senaste åren 2021 till 2023.

Vem har tillsyn över badplatserna?

Miljöavdelningen har tillsyn över badplatserna i kommunen. Vi ser till att prover tas enligt schema och granskar provsvaren som visar på badvattenkvaliteten och om vattnet är tjänligt samt om det förekommer någon algblomning.

Hur ofta tas prover på vattnet?

Provtagning sker tre gånger per säsong. Badsäsongen i Uppsala län pågår från den 21 juni till den 15 augusti. Ett prov ska tas i anslutning till badsäsongens början och sedan ska provtagningen fördelas över hela badsäsongen.

De analyser som ska utföras på varje enskilt prov är:
Intestinala enterokocker (cfu/100 ml) samt Escherichia coli (cfu/100 ml). Detta är bakterier som indikerar på möjliga andra smittämnen som kan vara skadliga för människor, så kallade humanpatogena mikroorganismer. Havs och vattenmyndigheten har särskilda föreskrifter som reglerar hur provtagningen för badvatten ska gå till.

Vill du veta mer om vattenkvaliteten, gå in på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där kan du se information om de senaste badvattenproverna. Ange län och kommun eller sök direkt på badplatsens namn.

För att få reda på det sista provtagningsresultatet på badplatser i Håbo eller i någon annan kommun gör du lätt själv en sökning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ange badplatsens namn.

Bada vid algblomning?

De flesta algblomningarna är ofarliga, men det kan finnas risker. Var särskilt försiktig med att låta barn eller djur bada vid algblomning. Barn och djur är inte själva medvetna om faran. Mindre barn undersöker gärna sin omvärld med munnen och hundar som badat slickar gärna sin päls efter ett bad. Om du ändå går i under algblomning, ta inga kallsupar och duscha med rent vatten efter badet.

Undvik helt att bada i vatten med tydliga tecken på kraftig algblomning. Vattnet ser då ut som en soppa av bladgrönsaker, exempelvis spenat. Längs strandkanten ligger en gröngul smet.

Algblomning uppträder oftast senare på badsäsongen och gynnas av varmt vatten och sol. Om det finns mycket näring i vattnet så är det lättare för algerna att massföröka sig. Dessa alger kan i sig själva bilda gifta ämnen, så kallade toxiner, i stora mängder.

I vår provtagning ingår inte att ta prov på alger och vi kan inte med blotta ögat avgöra vilka som är giftiga eller inte. Vid upptäckt av stora mängder alger avråder vi generellt från bad med skyltar på badplatsen och med meddelande via kommunens webbplats. Vår erfarenhet är att det i stort sett varje sommar någon gång uppträder en tydlig algblomning vid Kalmarsandsbadet, dock inte under år 2023.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster