Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Vattenkvalitet vid badplatser

Här svarar vi på frågor om provtagning av badvattnet, algblommning med mera. Folkhälsomyndigheten bedömer att bad inte utgör en risk för smittspridning så länge vi håller avstånd till varandra i vattnet och på stranden. Övervakningen av badvattnets kvalitet görs som under en normal säsong.

Vad är ett EU-bad?

EU-bad är ett större offentligt strandbad inom Europeiska unionen (EU) som måste uppfylla vissa kvalitetskrav.

I Sverige definieras badplatser med mer än 200 badande i snitt per dag under badsäsongen som "större badplats".

Provtagning av EU-badets vatten ska göras tre till fyra gånger under en förutbestämd badsäsong. Det ska ligga maximalt 30 dagar mellan proven.

Kalmarsandsbadet är klassat som tvåstjärnigt EU-bad (bra kvalitet) och Ekillabadet är klassat som trestjärnigt (utmärkt vattenkvalitet).

Vem har tillsyn över badplatserna?

Miljöavdelningen har tillsyn över badplatserna i kommunen. Vi ser till att prover tas enligt schema och granskar provsvaren som visar på god badvattenkvalitet då vattnet är tjänligt och det inte förekommer någon algblomning.

Hur ofta tas prover på vattnet?

Provtagning sker tre gånger per säsong. Badsäsongen i Uppsala län pågår från den 21 juni till den 15 augusti. Ett prov ska tas i anslutning till badsäsongens början och sedan ska provtagningen fördelas över hela badsäsongen.

De analyser som ska utföras på varje enskilt prov är:
Intestinala enterokocker (cfu/100 ml) samt Escherichia coli (cfu/100 ml).

Vill du veta mer om vattenkvaliteten, gå in på Havs- och vattenmyndighetens webbplats där kan du se information om de senaste badvattenproverna. Se länk nedan och under relaterad information.

Här kan du söka fram badvattenprover Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur vet jag om det är okej att bada?

Är badkvaliteten dålig går verksamhetsutövaren ut med varningsskyltar om att badning sker på egen risk, alternativt avråder från bad.

För att få reda på det sista provtagningsresultatet på badplatser i Håbo eller i någon annan kommun gör du lätt själv en sökning på:

Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ange län och kommun eller sök direkt på badplatsens namn.

Bada vid algblomning?

Vid algblomning sker bad på egen risk. Algblomning blir allt vanligare under badsäsongen och beror på övergödning.

De flesta algblomningarna är ofarliga, men det kan finnas risker. Var särskilt försiktig med att låta barn eller djur bada eftersom de kan få i sig och svälja vattnet. Se till att undvika kallsupar och duscha gärna med rent vatten efter badet.

Undvik att bada i vatten med tydliga tecken på kraftig algblomning.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster