Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Arkiv inkomna medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag presenterade i tabellen. Du kan även läsa kommunfullmäktiges beslut för de medborgarförslag som är slutbehandlade av fullmäktige.

Datum

Titel

Diarienummer

Beslut

2022-12-12

Betongsugga vid Sandstensvägen och Porfyvägen i Skörby skog vid gång-/cykelväg Pdf, 57.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/01597

KF 2023-10-02 § 127 Pdf, 517.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-12-12

Bygg vackare hus Pdf, 25.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/01589

KF 2023-10-02 § 128 Pdf, 480.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-12-12

Sätt upp belysning vid Draget avfarten från Stockholm till Bålsta Pdf, 26.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/01588

KF 2023-10-01 § 126 Pdf, 363.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-02-28

Miljön runt viken Aronsborg/Fånäs Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

2021/275

KF §209 2022 Pdf, 127.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-02-28

Dialog med UL angående totalöversyn av kollektivtrafiken Pdf, 105.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/180

KF §47 2023 Pdf, 116.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-02-28

"Det mänskliga biblioteket" Pdf, 34.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2021/323

KF §114 2022 Pdf, 113.6 kB.

2022-02-28

Käpphästarena för barn och ungdomar Pdf, 134.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2021/411

KF §91 2023 Pdf, 153.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-03-28

Anlägg en åretruntbrygga för vinterbad vid Kalmarsand Pdf, 30.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/295

KF §48 2023 Pdf, 114.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-05-09

En farlig utfart vid Frösundavik Pdf, 79.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/470

KF §92 2023 Pdf, 154.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-05-09

Förbättring av trafikmiljön för gångtrafikanter inom Frösundavik Pdf, 476 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/471

KF §93 2023 Pdf, 155.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-05-09

Översyn och uppdatering av Håbos detaljplaner Pdf, 812.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/512

KF 2024-02-26 § 8 Pdf, 159.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-05-09

Slottskogens samfällighetsföreningar i Skokloster Pdf, 102.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/562

KF 2023-10-02 § 129 Pdf, 431 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-13

Gratis busskort för ungdomar under sommaren Pdf, 85.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/712

KF 230612 §90 Pdf, 153 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-13

Öppen verksamhet/ungdomsgård Pdf, 52.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/630

KF §12 2023 Pdf, 287.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-11-07

Aktivitetscoach på äldreboenden och LSS-boenden Pdf, 425.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/01460


2022-11-07

Namnbyte på äldreboende Pdf, 65.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/01526

KF 2023-11-13 § 179 Pdf, 153.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-11-07

Förbättring av gästbrygga i Aronsborgsviken Pdf, 259.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/01526

KF 2023-10-02 § 135 Pdf, 386.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-11-07

Återanvänd energi från ishallen till simhallen Pdf, 107.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/01529

KF 2023-10-02 § 133 Pdf, 425.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-09-26

Kulturskola för gymnasieungdomar Pdf, 220.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/1145

KF §11 2023 Pdf, 283.9 kB, öppnas i nytt fönster.Datum


Titel


Diarienummer


Beslut


2021-03-29Miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Pdf, 148.4 kB.2021/93KF §75 2022 Pdf, 153.9 kB, öppnas i nytt fönster.2021-03-29Europarådets resolution 1815 Pdf, 268.3 kB.2020/341KF 2022-11-07 § 135 Pdf, 284.7 kB, öppnas i nytt fönster.2021-03-29Fler aktiviteter Pdf, 230 kB.2020/338


2021-03-29Ny handbollshall Pdf, 76.3 kB.2020/371KFN §37 20212021-03-29Utegym vid granåsen Pdf, 162.1 kB.2021/97


2021-05-10Plaskdamm Pdf, 169.8 kB.2021/142KF§208 2022 Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.2021-05-10Skatepark och Livs i Skörby Pdf, 220 kB.2021/174KF§206 2022 Pdf, 17 kB, öppnas i nytt fönster.


2021-05-10


Mjuka Linjen till Kalmarrondellen Pdf, 47.1 kB.2021/209

KF §76 2021 Pdf, 152.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-06-14Skyltning vid Lillsjövägen Pdf, 188.8 kB, öppnas i nytt fönster.2021/00260KF§205 2022 Pdf, 17 kB, öppnas i nytt fönster.2021-06-14Ny typ av ishall - tält med syntetisk is Pdf, 211.4 kB, öppnas i nytt fönster.2021/00261KF§115 2022 Pdf, 116.4 kB, öppnas i nytt fönster.2021-09-27

Frisbeegolfbana i Skokloster Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2021/00330

KF§204 2022 Pdf, 17 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-09-27

Ny lekpark i Skokloster Pdf, 38.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2021/00331

KF§203 2022 Pdf, 17.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-09-27

Beachhandbollplaner m m Pdf, 36.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2021/00332

KF 2023-11-13 § 177 Pdf, 151 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-09-27

Rondell i stället för fyrvägskorsning m m Pdf, 35 kB, öppnas i nytt fönster.

2021/00333

KF §113 2022 Pdf, 131.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-09-27

Gång- och cykelbana Krägga Bålsta Pdf, 35.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2021/00334

KF §112 2022 Pdf, 113.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-11-08

Bevakat övergångsställe vid Frösundavik/Hagviken Pdf, 183.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2021/00355

KF §58 2022 Pdf, 152.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-11-08

Angående sjösättningsrampen Aronsborg Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2021/00312

KF §59 2022 Pdf, 150.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-11-08

Gångväg från Aronsborgsrondellen till Aronsborgsviken Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

2021/00313

KF §57 2022 Pdf, 150.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-11-08

Förlängning av sandstranden vid Kalmarsands bad Pdf, 34.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2021/00314

KF §60 2022 Pdf, 154.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-11-08

Ett äldreboende för finsktalande äldre i Håbo Pdf, 613.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2021/00394


2021-11-08

Utegym i Balders Hage Pdf, 34.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2021/00283

KF 2023-11-13 § 176 Pdf, 284.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-11-08

Prövning av ansvarsfrågan för de styrelseledamöter som ej beviljades ansvarsfrihet i årsredovisningen för HMAB 2019 Pdf, 364.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2021/00449

KF§207 2022 Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-12-13

Deponi i Kivinge Pdf, 36.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2021/00278

KF 2022-11-07 §137 Pdf, 153.9 kB, öppnas i nytt fönster.DatumTitelDiarienummerBeslut2020-02-24Belysa skylt vid motorvägen Pdf, 39.2 kB.2019/457


2020-02-24Fyrverkeriförbud Pdf, 39.5 kB.2019/459


2020-02-24Parkeringshus på scouttomten Pdf, 414.6 kB.2020/55KF § 146 2020 Pdf, 196.7 kB.2020-02-24Öppna en trafikplats för Krägga på E18 Pdf, 204.6 kB.2020/26KF §148 2020 Pdf, 197.7 kB.2020-02-24Effektbelysning under järnvägsbro Pdf, 106.8 kB.2020/3


2020-02-24Övergångsställe vid scoutparkeringen Pdf, 38.8 kB.2020/42


2020-09-28Buller- och insynsskydd från Åkerbyleden mot Giggvägen Pdf, 273.9 kB, öppnas i nytt fönster.2020/126


2020-09-28Bussförbindelse Viby Äng samt busskor Pdf, 111.8 kB, öppnas i nytt fönster.t2020/92


2020-09-28Cykelbanor Pdf, 278 kB, öppnas i nytt fönster.2020/267TN § 21 2021 Pdf, 122.2 kB.2020-09-28Fotbollsmål Pdf, 243.2 kB, öppnas i nytt fönster.2020/190KFN § 50 20212020-09-28Gällande Björnbro och att vara fossilfria 2030 Pdf, 179.4 kB, öppnas i nytt fönster.2020/112TN § 20 2021 Pdf, 129 kB.2020-09-28Matodling Pdf, 47.8 kB, öppnas i nytt fönster.2020/136


2020-09-28MTB-bana i Skokloster Pdf, 229.8 kB, öppnas i nytt fönster.2020/194KFN §8 2021 Pdf, 149.5 kB.2020-09-28Rasthage i Skörby Pdf, 186.1 kB, öppnas i nytt fönster.2020/135TN § 22 2021 Pdf, 126.3 kB.2020-09-28Soptunnor Pdf, 168.7 kB, öppnas i nytt fönster.2020/138TN § 23 2021 Pdf, 123.4 kB.2020-09-28Trafiksäkerhet vid motorvägsavfarterna Pdf, 212.3 kB, öppnas i nytt fönster.2020/113


2020-09-28Utveckla Vibyspåret Pdf, 259.5 kB, öppnas i nytt fönster.2020/307


2020-09-28Trafikåtgärder i området kring brandstationen Pdf, 182.4 kB, öppnas i nytt fönster.2020/114TN § 19 2021 Pdf, 128.2 kB.

 DatumTitelDiarienummerBeslut2019-02-25Isbanor Pdf, 39.8 kB.2018/00975Beslut KF § 16 2020 Pdf, 141.1 kB.2019-02-25Byte av län Pdf, 40.1 kB.2019/00027KF § 149 2019 Pdf, 27.4 kB.2019-04-01Krisberedskap Pdf, 3.4 MB.2019/00118KF § 44 2020 Pdf, 32.6 kB, öppnas i nytt fönster.2019-05-06Scen i Bålsta Pdf, 38.6 kB.2019/00141KFN § 23 2020 Pdf, 136.4 kB.2019-05-06Företagarnas kontakt med Håbo kommun Pdf, 39.1 kB.2019/00159KF § 45 2020 Pdf, 133.4 kB, öppnas i nytt fönster.2019-05-06Öka medvetenheten om kommunens kulturarv Pdf, 2.7 MB.2019/00160KFN § 20 2020 Pdf, 135.3 kB.2019-05-06Uppföra bänkar Pdf, 4.8 MB.2019/00161TN § 79 2019 Pdf, 125.2 kB.2019-06-17Plantering av körsbärsträd i nya Väppebyäng Pdf, 39 kB, öppnas i nytt fönster.2019/00191TN § 125 2019 Pdf, 26.3 kB.2019-06-17Gång- och cykelväg mellan Getbergsvägen och gångvägen vid Furuhäll Pdf, 66.3 kB, öppnas i nytt fönster.2019/00204KF § 167 2019 Pdf, 125.9 kB.2019-09-30Utomhusbad för alla åldrar i kommunen Pdf, 40.4 kB.2019/00192KF § 18 2020 Pdf, 143.1 kB.2019-09-30Sponsring av bygglov vid montering av solceller för privatpersoner Pdf, 43.3 kB.2019/00289BMN § 118 2019 Pdf, 282.9 kB.2019-09-30Hundrastgård mellan Skörby och gamla Bålsta Pdf, 40.4 kB.2019/00312


2019-11-04Bullerdämpande åtgärder på Ekolsundsbroarna med mera Pdf, 375 kB.


KF § 147 2020 Pdf, 197.3 kB.2019-11-04Mobil containertankning för motorbåtar Pdf, 44.5 kB.2019/00276Beslut KF § 17 2020 Pdf, 142.7 kB.2019-12-09Arbeta mot ett fossilfritt Håbo 2050 Pdf, 41.2 kB.2019/00400KF § 145 2020 Pdf, 201.1 kB.

 DatumTitelDiarienummerBeslut2017-02-27Utveckling av Sko-halvön Pdf, 194 kB.2017/000672018-05-07 § 47 Pdf, 18.5 kB.2017-02-27Möjlighet för elever att välja UL ungdomskort istället för SL-kort Pdf, 36.8 kB.2017/000112018-04-03 § 32 Pdf, 17.9 kB.2017-04-03Lösning av parkeringsproblem vid våra båtklubbar och för personer med båtsläp som sjösätter vid rampen mot Aronsborgs Konferenshotell Pdf, 3.4 MB.2017/002172017-06-12 § 71 Pdf, 179.9 kB.2017-04-03Rengöra och måla Bildningscentrum Jan Fridegårds fasad Pdf, 38.2 kB.2017/002652017-10-30 § 116 Pdf, 262.1 kB.2017-05-08Utomhusgym i Skokloster Pdf, 38.5 kB.2017/002922017-10-30 § 114 Pdf, 273.7 kB.2017-05-08Se över antalet tjänster per barngrupp i förskolan Pdf, 227.7 kB.2017/003542018-02-26 § 3 Pdf, 11.3 kB.2017-05-08Förlängd öppettid på återvinningscentralen Pdf, 35.4 kB.2017/003562017-12-04 § 139 Pdf, 425.8 kB.2017-09-25Fri förskola för kommunanställdas barn i kommunen Pdf, 38 kB.2017/004682017-12-04 § 138 Pdf, 308.1 kB.2017-09-25Bygg en viadukt under Kraftleden Pdf, 39.4 kB.2017/004672017-12-04 § 140 Pdf, 313.8 kB.2017-10-30Bygg ut skateparken mellan Fridegård och ishallen Pdf, 39.1 kB.2017/00623KF § 91 2018 Pdf, 11.7 kB.2017-10-30Parkering på Skeppsvägen Pdf, 38.7 kB.2017/00603§ 113 2018 Pdf, 11.5 kB.2017-10-30Låt ensamkommande unga bo kvar i kommunen efter att de fyllt 18 år Pdf, 43.3 kB.2017/006682018-04-03 § 31 Pdf, 26.9 kB.2017-10-30Bevilja busskort för asylsökande som fyllt 18 och går i skolan Pdf, 41 kB.2017/00669KF § 93 2018 Pdf, 17.3 kB.2017-10-30Gång- och cykelväg mellan Björbackavägen och Fläsanvägen Pdf, 2.6 MB.2017/00644


2017-10-30Förbättra busskommunikation från Frösundavik mot Viby och Futurum Pdf, 44.6 kB.2017/006722018-02-26 § 4 Pdf, 17.4 kB.2017-12-04Underhåll av lilla rökeriet på Granåsen Pdf, 1.7 MB.2017/007372018-02-26 § 5 Pdf, 20.3 kB.

 DatumTitelDiarienummerBeslut2016-01-25Medborgarförslag om hundrastgård i Skokloster Pdf, 37.4 kB.2016/48KF § 140 2016 Pdf, 120.4 kB.2016-02-19Medborgarförslag om utökning och förbättring av parkeringar på Granåsen Pdf, 1.6 MB.2016/114KF § 60 2016 Pdf, 30.9 kB.2016-06-13Medborgarförslag om skolskjuts oktober-mars Pdf, 39.8 kB.2016/344KF § 7 2017 Pdf, 125.7 kB.2016-06-13Medborgarförslag om kostpolicy Pdf, 44.4 kB.2016/377KF § 5 2017 Pdf, 149.2 kB.2016-09-26Medborgarförslag om utökad belysning vid kvarnkojan på Granåsen Pdf, 37.7 kB.2016/493KF § 35 2017 Pdf, 29.4 kB.2016-09-26Medborgarförslag om fler offentliga toaletter på Granåsen Pdf, 1.6 MB.2016/485KF § 34 2017 Pdf, 30 kB.2016-09-26Medborgarförslag om cykelplan Pdf, 1.8 MB.2016/469KF § 8 2017 Pdf, 125 kB.2016-09-26Medborgarförslag: Åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet Pdf, 1.5 MB.2016/454KF § 115 2017 Pdf, 272.5 kB.2016-09-26Medborgarförslag om tillgänglighet till kommunens båtramp vid Aronsborg Pdf, 309.4 kB.2016/448KF § 58 2017 Pdf, 285.7 kB.2016-09-26Medborgarförslag: Ta bort vägbommen på Skeppsvägen Pdf, 37.4 kB.2016/400KF § 36 2017 Pdf, 29.9 kB.2016-09-26Medborgarförslag: Avskaffa förrättningsarvode för vigsel Pdf, 194.9 kB.2016/524KF § 9 2017 Pdf, 30.3 kB.2016-11-07Medborgarförslag: Gokartbana Pdf, 37.4 kB.2016/545KF § 10 2017 Pdf, 148.7 kB.2016-12-12Medborgarförslag: Skateboardhall Pdf, 37.8 kB.2016/639KF § 33 2017 Pdf, 33.6 kB.2016-12-12Medborgarförslag: Pulkabacke vid "Dumpers" Pdf, 2.3 MB.2016/669KF § 57 2017 Pdf, 281.9 kB.

 DatumTitelDiarienummerBeslut2015-12-04Medborgarförslag: Utökad insyn och information inför viktiga beslut Pdf, 281.3 kB.2015/358KF § 6 2016 Pdf, 32.2 kB.2015-12-04Medborgarförslag: Nytt permanent motionsspår på Åsen Pdf, 208 kB.2015/323KF § 117 2016 Pdf, 30.5 kB.2015-05-04Medborgarförslag: Undersöka behov av natthärbärge i Håbo kommun Pdf, 2.4 MB.2015/167KF § 5 2016 Pdf, 26.9 kB.2015-05-12Medborgarförslag angående cykelväg/gångväg mellan Bålsta och Hjälstaviken Pdf, 1.4 MB.2015/168KF § 59 2016 Pdf, 30.8 kB.2015-09-04Medborgarförslag angående belysning längs gång/cykelväg mellan norra och södra Eneby Pdf, 3.4 MB.2015/229KF § 58 2016 Pdf, 30 kB.2015-11-30Medborgarförslag om djurskyddskrav i offentlig upphandling Pdf, 10.7 kB.2015/335KF § 6 2017 Pdf, 150.5 kB.2015-11-30Medborgarförslag om gång/cykelväg efter Råbyleden Pdf, 10.5 kB.2015/332KF § 61 2016 Pdf, 30.3 kB.2015-11-30Medborgarförslag om 4H-gård när stall Skörby läggs ner Pdf, 11.1 kB.2015/340KF § 90 2017 Pdf, 179.6 kB.2015-11-30Medborgarförslag om bullerplank vid Kraftleden Pdf, 11.1 kB.2015/339KF § 12 2017 Pdf, 29.9 kB.2015-11-30Medborgarförslag om laddstolpar för elbilar till allmänheten Pdf, 10.2 kB.2015/333KF § 90 2016 Pdf, 87.7 kB.2015-11-30Medborgarförslag om skylt/informationstavla vid järnvägsparken Pdf, 9.5 kB.2015/336KF § 62 2016 Pdf, 30.9 kB.2015-11-30Medborgarförslag om utbyggnad av gransäterskolans idrottshall Pdf, 9.8 kB.2015/334KF § 91 2016 Pdf, 87.8 kB.2015-11-30Medborgarförslag om utvidgad alkohol- och drogpolicy Pdf, 10 kB.2015/336KF § 89 2016 Pdf, 33.8 kB.DatumTitelNummerBeslut2013-09-18


Medborgarförslag om att kommunen bör ha ett eget informationsblad Pdf, 1.3 MB.


2013.2596


KF § 26 2014 Pdf, 116.9 kB.


2013-09-09


Medborgarförslag om trafikförhållanden på Enköpingsvägen, avfarten 146 från E18 fram till avfarten till Ekillabadet Pdf, 803.2 kB.


2013.2481


KF § 25 2015 Pdf, 4.7 MB.


2013-08-30


Medborgarförslag om införande av e-legetimation för alla tjänster på kommunens webbsida/hemsida Pdf, 771.2 kB.


2013.2376


KF § 27 2014 Pdf, 49.1 kB.


2013-08-15


Medborgarförslag om en fortsättning på gång- och cykelleden från Söderskogen norra till Viksjö Pdf, 37.6 kB.


2013.2252


KF § 23 2015 Pdf, 34.6 kB.


2013-08-15


Medborgarförslag om en strandpromenad - Måttan till Slottet, Skokloster Pdf, 42.8 kB.


2013.2251


KF § 24 2015 Pdf, 198.2 kB.


2013-05-30


Medborgarförslag om lekplats i Krägga Pdf, 36.5 kB.


2013.1779


KF § 117 2014 Pdf, 44.6 kB.


2013-04-08


Medborgarförslag om skatepark i Skokloster Pdf, 41 kB.


2013.1008KF § 57 2016 Pdf, 30.5 kB.2013-03-21


Medborgarförslag om att slå ihop nuvarande skol- och bildningsnämnd till en nämnd Pdf, 36.9 kB.


2013.837


KF § 16 2013 Pdf, 57.1 kB.


2013-03-21


Medborgarförslag om att samtliga partier i Håbo kommun måste införa etiska regler Pdf, 53.1 kB.


2013.836


KF § 15 2013 Pdf, 65.8 kB.


2013-03-18


Medborgarförslag om att synskadade ska ingå i personkrets 3 och på så vis få ledsagning via LSS Pdf, 61.9 kB.


2013.744


KF § 98 2013 Pdf, 128.5 kB.


2013-01-07


Medborgarförslag om inrättande av naturreservat i Hummeldal/Österkvarn, Skokloster Pdf, 1.7 MB.


2013.20


KF § 58 2013 Pdf, 89.7 kB.


DatumTitelNummerBeslut2011-12-14


Medborgarförslag om nytt kösystem för lägenheter i Håbohus Pdf, 133.2 kB.


2011.3251


KF § 117 2012 Pdf, 74 kB.


2011-12-05


Medborgarförslag om ordnande av stora inhängnade rast- och lekgårdar för hundar Pdf, 97.9 kB.


2011.3088


KF § 60 2013 Pdf, 93.8 kB.


2011-11-02


Medborgarförslag om en cykelbana med sandhopp i Slottsskogen Pdf, 72.6 kB.


2011.2668


KF § 135 2012 Pdf, 86.5 kB.


2011-10-23


Medborgarförslag om att skapa ett minnesmärke Pdf, 80.8 kB.


2011.2567


KF § 135 2012 Pdf, 86.5 kB.


2011-10-20


Medborgarförslag om att socialnämnden ska ta sitt ansvar för förvaltningens delegationsbeslut i sociala ärenden Pdf, 23.8 kB.


2011.2542


KF § 4 2013 Pdf, 141.1 kB.


2011-10-11


Medborgarförslag om att skapa ett kommunövergripande insamlingssystem för begagnade kläder Pdf, 292.9 kB.


2011.2458


KF § 95 2012 Pdf, 84.3 kB.


2011-09-12


Medborgarförslag om en strandskyddsinventering med avseende på naturvärden och värden för det rörliga friluftslivet Pdf, 173.7 kB.


2011.2099


KF § 63 2012 Pdf, 82.3 kB.


2011-07-07


Medborgarförslag om att Håbo kommun ska ta fram en byggpolicy på minst passivhusstandard vid nyproduktion av bostäder och lokaler Pdf, 109.9 kB.


2011.1723


KF § 22 2013 Pdf, 61 kB.


2011-06-09


Medborgarförslag om att politikerarvoden bör bestämmas av medborgarnämnd Pdf, 69.9 kB.


2011.1487


KF § 5 2012 Pdf, 72 kB.


2011-05-31


Medborgarförslag om inrättande av en medborgarnämnd Pdf, 99.8 kB.


2011.1417


KF § 4 2012 Pdf, 73.8 kB.


2011-05-31


Medborgarförslag om etiska regler för tjänstemän med externa kontakter Pdf, 86.1 kB.


2011.1415


KF § 30 2012 Pdf, 116.3 kB.


2011-04-26


Medborgarförslag om bullerdämpande åtgärd på Ekolsundsbroarna samt delar av E18 i höjd med Stämsvik Pdf, 214.4 kB.


2011.1009


KF § 141 2011 Pdf, 171 kB.


2011-04-26


Medborgarförslag om utökad kommun- och fullmäktigeinformation Pdf, 158.5 kB.


2011.1008


KF § 65 2012 Pdf, 52.5 kB.


2011-04-19


Medborgarförslag om förvaltningen av Slottsskogens anläggningar och brukandet av dess mark Pdf, 148.6 kB.


2011.974


KF § 101 2011 Pdf, 116.3 kB.


2011-03-28


Medborgarförslag om oppositionsbidragets utformning Pdf, 72.7 kB.


2011.741


KF § 6 2012 Pdf, 66.3 kB.


2011-03-18


Medborgarförslag om att kommunen ska ta över ansvaret för avgiftsfinansierade fritidsanläggningar i Slottsskogen Pdf, 94.7 kB.


2011.689


KF § 100 2011 Pdf, 85.4 kB.


2011-02-01


Medborgarförslag om att kommunen ska genomföra en medborgardialog om förnyelsebar energi och energisparande Pdf, 80.7 kB.


2011.217


KF § 114 2012 Pdf, 62.8 kB.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster