Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Rent vatten för alla

År 2030 har vi en långsiktigt säkrad och klimatanpassad dricksvattenförsörjning och ett välorganiserat vattenarbete på kommunal och regional nivå. Vår strävan är hela tiden giftfria vatten, ingen övergödning, fungerande ekosystem och tillgängliga vattenmiljöer. Vatten av god kvalitet är en av grundförutsättningarna för det goda livet i Håbo.

För att uppnå rent vatten för alla ska vi:

  • Säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning genom robusta försörjningsystem, gynna naturlig vattenrening och skydda vattentäkter.
  • Minska gifters och övergödnings påverkan på yt- och grundvatten genom medvetna val, bred samverkan, hållbar planering och förvaltning samt en aktiv tillsyn.
  • Öka tillgången till vattenmiljöer för alla genom långsiktig planering och ett hållbart nyttjande där vattenmiljöerna ses som en resurs för rekreation och naturupplevelse.

Vi bidrar främst till följande globala mål i arbetet med rent vatten för alla:

 

Globala mål rent vatten för alla

Klicka på målen för att läsa mer om de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Det här gör Håbo kommun

Hållbarhetslöftena som Håbo tecknat med Länsstyrelsen fungerar som verktyg för arbetet med rent vatten för alla i kommunen.

Håbo samarbetar med Upplands-Bro och Sigtuna kommun för att samordna åtgärder som minskar övergödningen från exempelvis jordbruk i Lilla och Stora Ullfjärden samt i Skofjärden.

Dygnets alla timmar förser Håbo kommun sina invånare och näringsidkare med rent vatten, och renar avloppsvattnet innan det släpps ut.

För att minska de kemikalier som har negativ påverkan på hälsa och miljö bedriver Håbo kommun tillsyn på berörda verksamheter och informerar invånare om rekommenderade tillvägagångssätt vid hantering av kemikalier.

Håbo arbetar strategiskt för att säkra vattenkvalitén i våra vattendrag och ledningsnät. Läs mer om detta arbete i våra styrdokument.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster