Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Fossilbränslefri kommun

År 2030 har Håbo kommun ställt om för en hållbar framtid och samtliga verksamheter är fossilbränslefria. Genom att bygga upp energi- och effektsmarta alternativ och väl genomtänkt planering av bebyggelse och infrastruktur visar vi vägen för det övriga samhället som ska nå samma mål 2050.

För att uppnå fossilbränslefrihet ska vi:

  • Minska andelen fossilberoende fordon genom att säkerställa möjligheterna till förnyelsebara drivmedel, ställa krav på leverantörer samt samspela med näringsliv och invånare.
  • Öka andelen förnybar energi genom att ställa krav och öka den egenproducerade energin.
  • Minska utsläppen av växthusgaser genom att göra hållbara val och tydliga prioriteringar för begränsad klimatpåverkan vid planering och genomförande av bebyggelse och infrastruktur.
  • Minska energi- och effektanvändningen genom att energi- och effekteffektivisera byggnader och verksamheter samt anpassa användningen så att vi bara använder den energi som vi behöver.

Vi bidrar främst till följande globala mål i arbetet med att bli en fossilbränslefri kommun:

 

Globala målen3, 5, 7, 9, 11, 12, 13

Klicka på målen för att läsa mer om de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Det här gör Håbo kommun

Hållbarhetslöftena som Håbo tecknat med Länsstyrelsen fungerar som verktyg för energi- och klimatarbetet i kommunen.

Jordklot + CO2 till koldioxidbudgeten.

Håbo kommuns koldioxidbudget sträcker sig mellan åren 2020-2040 och omfattar hela geografiska kommunen. Koldioxidbudgeten ger oss kunskap om vilka utsläpp kommunen har idag och hur mycket utsläppen måste minska

Håbo kommun arbetar med att underlätta för cyklister och gångtrafikanter genom trafiksäkerhetsarbete, utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, upprustning och utbyggnad av cykelparkeringar och deltar i flera projekt för att främja cyklandet i kommunen.

Resecentrum och räls i webbpuff-format.

Håbo kommun arbetar med att utveckla kollektivtrafiken genom nytt busslinjenät, upprustning av hållplatser och resecentrum och har kontinuerlig kontakt med SL och UL.

Håbo kommun minskar klimatpåverkan från vår verksamhet genom att bland annat vara först ut med längsta sträckan klimatsmart asfalt och fasa ut fossilbränsledrivna fordon till 2030.

Håbo kommun hanterar energisituationen genom att vi minskar energiförbrukningen, producerar solel och erbjuder information och rådgivning till invånare och företag.

Drifttekniker Åsa Edlund berättar om hur hon arbetar i Håbo för att optimera ventilation, värme och belysning för att skapa ett bra inomhusklimat och dessutom spara energi och pengar.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster