Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Avfallshantering, tekniska krav och anvisningar

Nedan följer de tekniska krav och anvisningar som gäller för avfallshanteringen i Håbo kommun:

 • Det ska vara lätt för de boende att lämna sitt avfall
 • Plats för hämtning av avfall bör så långt som möjligt vara gemensam, till exempel underjordsbehållare eller miljöhus, och bör placeras strategiskt där de boende naturligt passerar.
 • Plats för hämtning av avfall ska placeras, utformas och skötas så att störningar för de boende eller grannar undviks.
 • Plats för hämtning av avfall bör ligga långt från lekplatser och inte ligga för nära entréer.
 • Plats för hämtning av avfall ska alltid vara så barnsäker som möjligt.
 • Alla olika avfallsfraktioner bör kunna lämnas på samma ställe. Håbo kommun har obligatorisk insamling av matavfall och restavfall.
 • Plats för hämtning av avfall ska placeras och utformas så att det är tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga eller orienteringsförmåga.
 • Hämtning ska kunna utföras på ett trafiksäkert sätt. Plats för hämtning av avfall bör placeras vid infarten eller utkanten av ett bostadsområde, så att man i möjligaste mån undviker att köra in bland människor och bostäder.
 • Plats för hämtning av avfall ska placeras så nära sopbilens lastningsplats som möjligt.
 • Storlekar på kärlen och hur ofta hämtning ska ske ska anpassas efter antalet boende och framtida förändringar.
 • Byggnadsteknisk hänsyn bör tas till framtida förändringar, till exempel plats för flera kärl.

Håbo kommuns avfallsföreskrifter, avfallsplan och avfallstaxa är ytterligare styrmedel som reglerar avfallshanteringen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster