Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Avfallstaxa

Alla kostnader för kommunens avfallsverksamhet täcks av avgifter enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Taxan för hushållsavfall ska täcka kommunens kostnader för att samla in och ta hand om ditt hushållsavfall på ett riktigt sätt. Det gäller både det avfall som hämtas vid enskilda fastigheter samt det som samlas in på kommunens återvinningscentral.

Taxan är uppdelad i två delar som består av en fast del och en rörlig del. Den fasta delen är en grundavgift som betalas av alla i kommunen. Grundavgiften finansierar övergripande kostnader, till exempel återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, Kontaktcenter, fakturering, information och planering.

Den rörliga delen, abonnemangsavgiften, handlar om när vi tömmer dina sopkärl. I abonnemangsavgiften ingår kostnader för insamling, transport och behandling av avfallet.

Avfallstaxa 2024 Pdf, 598.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster