Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Tillfällig hantering av livsmedel

Ett bord med flera olika kakfakt.

Det går bra att sälja livsmedel tillfälligt samt att hantera livsmedel i mobila anläggningar. Ett livsmedelsföretag som är registrerat ska alltid kunna uppvisa sin registrering utfärdad av Håbo Kommun, annan kommun i Sverige eller annat land i EU.

En privatperson kan hantera/sälja livsmedel utan registrering under förutsättning att det inte sker för ofta.

Exempel på verksamheter som inte behöver registreras:

  • Verksamheter där privatpersoner tillfälligt hanterar livsmedel i liten skala. Exempelvis försäljning till allmänheten vid aktiviteter som kyrkbasarer och julmarknader.
  • Primärproducenter som levererar små mängder primärprodukter direkt till konsument eller till detaljhandel som levererar direkt till konsument, med undantag för hönsägg som måste klassificeras i ett godkänt äggpackeri innan de levereras till detaljhandeln.

Riskerna med hanteringen avgör hur ofta. Se närmare i tabellen nedan.

Risk/

hantering

Mycket låg risk

Låg- och mellanrisk

Hög risk


tex bakning av matbröd

tex beredning av smörgåsar

tex grillning av rått kött

Tillfälligt

utan

registrering

20 ggr/år á 1-2 dagar

10 ggr/år á 1-2 dagar

5 ggr/år á 1-2 dagar


Om hanteringen/försäljningen kommer att pågå oftare än vad som anges ovan ska den registreras som ett livsmedelsföretag. Anmälan görs då till miljöavdelningen i Håbo.

Säkra livsmedel

I den gemensamma livsmedelslagstiftningen för EU används begreppet: utsläppande på marknaden. Alla livsmedel som släpps ut på marknaden ska vara säkra. Den privatperson eller det livsmedelsföretag som ger andra tillgång till livsmedlen ansvarar för det. Det här gäller även mat som delas ut gratis och annan livsmedelshantering som inte behöver registreras.

Du som ska ha hantera livsmedel tillfälligt, tänk på följande för en säker hantering:

  • God handhygien vid hantering av oförpackade livsmedel
  • Rena arbetskläder eller förkläde
  • Tak eller markis om oförpackade livsmedel ska säljas utomhus
  • Förvara alltid livsmedlen i rätt temperatur
  • Arbeta inte med oförpackade livsmedel om du är sjuk
  • Rätt märkning är viktig för exempel allergiker

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster