Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Att tänka på vid sophämtning

Tömning utförs mellan klockan 06.00 och 17.00. Senare tömning, fram till kl 22.00, kan förekomma.

Tänk på att:

  • kärlen får inte placeras så att de hindrar gång- och cykeltrafik eller vägunderhåll.
  • ställ ut sopkärlet i god tid, till exempel kvällen innan tömning. Ställ tillbaka dem så snart du kan efter tömning.
  • sopbilar är både högre, större och tyngre än personbilar.
  • om det står bilar parkerade framför kärlen kan kärlen inte tömmas.
  • sikt och framkomlighet måste vara god. Snövallar, träd och annan växtlighet får inte inkräkta på körbanan.

Vintertid - låt inte snön hindra din soptömning! 

Vintertid ska det vara sandat och snöröjt fram till och runt om dina kärl. 

Din sopchaufför kan be om hjälp!

Vid behov kan chauffören be om hjälp genom att meddela er med hjälp av en "galge" som hängs på kärlet. På den noterar chauffören vad som gäller vid till exempel placering av kärl,  sandning , skottning, överfullt kärl och felsortering.  

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster