Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Luften utomhus

Solen lyser starkt på en blå himmel med moln.

Luften vi andas är en källa till miljörelaterade hälsorisker för människor. Utomhus är det främst föroreningar och partiklar från vägtrafiken som orsakar hälsoproblem. Andra påverkanskällor är bland annat båt- och flygtrafik samt industriella utsläpp.

Håbo kommun är medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Förbundet övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i fyra län i östra Sverige.

Varje år rapporterar miljöavdelningen i Håbo kommun in olika data till Luftvårdsförbundet. De används för att göra schablonberäkningar över luftkvaliteten. Schablonberäkningarna visar på en generellt god luftkvalitet i Håbo kommun.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster