Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ventilation

En man sätter upp ventilation i taket.

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Det kan vara i bostaden, skolan, förskolan eller på jobbet. Därför har inomhusmiljön stor betydelse för vår hälsa. 

Det avges hela tiden olika former av föroreningar från inredning, byggnad och människor till inomhusluften. Föroreningarna behöver ventileras bort. Det behöver även tillföras frisk luft utifrån. För att få en bra luftkvalitet inomhus behöver ventilationen vara anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden.

Om ventilationen är bristfällig i en byggnad kan problem med fukt och mikrobiell tillväxt uppstå. Det är också viktigt att ett ventilationssystemet fungerar korrekt för att hålla eventuella radonhalter nere.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att luftkvaliteten är god och att ventilationen fungerar som den ska. Upplever du besvär på grund av bristfällig ventilation i din bostad ska du kontakta din hyresvärd. Om du inte får hjälp från hyresvärden kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen genom vår e-tjänst. Se under relaterade e-tjänster.

Mer om krav på luftomsättning i bostäder, skolbyggnader och liknande kan du läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats, se under relaterad information.

Ventilationen kontrolleras bland annat genom OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Boverket har regler för OVK och de intervall som gäller för sådan kontroll. Denna görs för att undersöka om det finns förutsättningar för att luften inomhus ska vara bra. Kontrollen görs i alla byggnader där personer vistas ofta eller länge.

På Boverkets webbplats hittar du mer information om OVK och vilka krav som gäller.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster