Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Temperatur och drag

Mätning av värme med hjälp av värmekamera.

Störning som är olägenhet

Olägenhet för människors hälsa är enligt miljöbalken en störning som enligt medicinsk och hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt i fysisk eller psykisk mening. Även sådana störningar som kan påverka människors välbefinnande, som inomhustemperatur och drag, ingår i denna definition. Störningen ska inte vara ringa eller helt tillfällig. En ringa störning är en sådan störning som bara påverkar någon enstaka person negativt, medan människor i allmänhet inte störs. Man ska dock ta hänsyn till individer som är känsligare än normalt, till exempel reumatiker.

Komfort

De flesta människor upplever god termisk komfort inom temperaturintervallet 20 - 24 grader. Vad som är den optimala temperaturen är olika för olika individer, bland annat eftersom människor har olika ämnesomsättning, känslighet och krav på välbefinnande.

Temperaturen inomhus behöver vara minst 20 grader Celsius (C) mätt med vanlig temperaturgivare eller minst 18 grader C med operativ mätning för att det inte ska bedömas som olägenhet för människors hälsa. Det gäller dygnet runt. För känsliga grupper gäller att det minst bör vara 2 grader C högre temperatur. Den högsta temperaturen inomhus får inte vara över 24 grader C en längre tid eller över 26 grader C en kortare tid.

Drag

Ett av de vanligaste klagomålen på ventilation gäller besvärande drag. Orsakerna till drag kan vara många, t.ex. felaktigt fungerande ventilation. Men drag kan även orsakas av de termiska förhållandena i ett rum. Åtgärder mot drag kan vara att förvärma tillluften eller reducera tilluftshastigheten med en mer spridd inblåsning av luften.

Termiskt inomhusklimat

Fler faktorer än lufttemperaturen behöver kontrolleras för att säkerställa att en bostad har ett termiskt inomhusklimat som uppfyller de riktvärden och vägledningar som finnas angivna i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:14) om temperatur inomhus.

Övriga faktorer som påverkar människans upplevelse av inomhusklimatet är bland annat:

  • luftens hastighet
  • fuktighet
  • temperaturskillnader i rummet.

På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du mer information om temperaturer och termiskt inomhusklimat, länk under relaterad information.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster