Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Buller

Ett hus med hörselkåpa.

Ljudnivåer över 90-100 decibel kan upplevas som smärtsamma i öronen och kan resultera i tillfälliga eller bestående hörselskador. Var medveten om vad du utsätter dig för! Dessutom är det skillnad på vad olika personer tål. Kompisen klarar av det höga ljudet men du kanske inte gör det.

Har du upplevt att det piper i dina öron efter besök på diskotek eller en konsert? Om ljudet var borta dagen efter hade du tur. Nästa gång kanske det inte är det. Om det fortsätter att pipa finns ingen garanti att det någonsin slutar.

När örat utsätts för höga ljudnivåer kan skador uppkomma på de känsliga hårcellerna i innerörat eller på hörselnerven. Hörselnedsättningen kan vara tillfällig eller bli en permanent skada - tinnitus.

Du kan förebygga att hörselskador uppkommer:

  • Stå inte intill högtalare när du går på konserter och diskotek.
  • Säg till om ljudet är för högt.
  • När du går på konsert - använd hörselskydd! Det finns en mängd olika varianter på marknaden, till exempel öronproppar av olika slag.
  • När du själv spelar instrument, speciellt i grupp, använd hörselskydd hela tiden.
  • Om du lyssnar på musik i lurar - tänk på volymen! Det är lätt att lockas till att lyssna på hög volym. Ofta höjer man lite extra för att utestänga bakgrundsljud från omgivningen.

Den som driver en verksamhet är skyldig att se till att ljudnivån inte orsakar olägenheter. Vid problem kontaktar du i första hand fastighetsägaren eller den som orsakar bullret. Om du inte får hjälp kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

Så här många dB motsvarar olika ljud

Ljud dB


37 dB

Viskning

52 dB

Förarplats vid bilkörning på landsväg

65 dB

Samtal

80 dB

Storstadsgata

110 dB

Diskotek

145 dB

I närhet av jetplan

Buller i bostad

Är man störd av buller inne i bostaden med stängda fönster och dörrar tillämpas Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus. Riktvärden inomhus anges för kontinuerligt buller (dBA eq), maximala ljudnivåer (dBA max) samt för kontinuerligt buller på låga frekvenser (dB).

Ekvivalent (kontinuerligt) buller från till exempel fläktar bör inte låta mer än 30 dBA inne i bostaden. Om bullret innehåller inslag av urskiljbara toner, som t.ex. från musik, skärps det ekvivalenta riktvärdet med 5 dBA. Riktvärdet för maximala ljudtoppar ligger på 45 dBA. Socialstyrelsen har också angett nio (9) tersband på låga frekvenser som alla har egna riktvärden.

Alla dessa riktvärden gäller med bakgrundsnivån borträknad. Bakgrundsnivån är det omgivande buller som förekommer även om den störande bullerkällan är avstängd. Det kan vara trafik, radiatorer, sorl och prasslande löv.

Industribuller utomhus

Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller tillämpas när man är störd av buller utomhus. Det kan vara tillfällen när man upplever sig störd på uteplats, balkong eller inne i bostaden med öppna fönster. Bullerkällorna kan vara allt från fläktar, musik och lossning av varor till tivolin och bärbara blåsmaskiner.

Riktvärdet varierar under dygnet och är:

  • 50 dBA dagtid klockan 7.00-18.00
  • 45 dBA kvällstid klockan 18.00-22.00, söndagar och helgdagar 7.00-18.00
  • 40 dBA nattetid klockan 22.00-7.00

Störande byggarbeten

Byggarbeten pågår under en begränsad tid. Av det skälet får omgivningen gå med på högre buller från byggverksamhet än från till exempel befintlig industri eller buller från trafik. Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för buller från byggarbetsplatser.

Här kan du läsa mer om buller från byggarbetsplatser

Trafikbuller

Trafik är den dominerande bullerkällan i samhället. Med trafikbuller menas buller från vägar och järnvägar.

Här kan du läsa mer om trafikbuller

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster