Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Buller från byggarbetsplats

Buller från byggarbetsplats av traktor och kross

Byggarbetsplatser är begränsade i tiden och bullerstörningar från dessa anses normalt som tillfälliga. Av det skälet är det vanligt att högre ljudnivåer får accepteras och möjligheten att ställa krav på åtgärder är lägre än vid mer stadigvarande verksamheter, exempelvis industrier och trafikbuller.

För buller från byggarbetsplatser gäller riktvärdena i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15). Det är byggherren som ansvarar för att bullret från arbetsplatsen inte överskrider dessa. Normalt ska störande buller från byggarbetsplatser inte förekomma före kl. 07.00 vardagar och 09.00 lördagar, söndagar och helgdagar.

Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. Mer information finns i Naturvårdsverket allmänna råd (NFS 2004:15) under relaterad information.

NFS 2004:15 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser

Område

Helgfri måndag-fredag

Lördag, söndag oach helgdag

Samtliga dagar


Dag 07-19 LAeq

Kväll 19-22 LAeq

Dag 07-19 LAeq

Kväll 19-22 LAeq

Natt 22-07 LAeq

LAFmax

Bostäder för permanent boende och fritidshus Utomhus(vid fasad)

60 dBA

50 dBA

50 dBA

45 dBA

45 dBA

70 dBA

Inomhus (bostadsrum)

45 dBA

35 dBA

35 dBA

30 dBA

30 dBA

45 dBA

Vårdlokaler Utomhus(vid fasad)

60 dBA

50 dBA

50 dBA

45 dBA

45 dBA

-

Inomhus

45 dBA

35 dBA

35 dBA

30 dBA

30 dBA

45 dBA

Undervisningslokaler Utomhus (vid fasad)

60 dBA

-

-

-

-

-

Inomhus

40 dBA


-

-

-

-

Arbetslokaler för tyst verksamhet
Utomhus (vid fasad)

70 dBA

-

-

-

-

-

Inomhus

45 dBA

-

-

-

-

-


Om du har problem med byggbuller i din bostad är det i första hand byggherren eller ägaren till den fastighet där byggnationen sker du ska kontakta och framföra dina synpunkter. Hjälper inte det eller om du inte kan nå rätt person kan du lämna in ett klagomål till miljöavdelningen. Vanligtvis uppmanas då byggentreprenören att följa arbetstiderna och upplysa vart närboende kan vända sig vid frågor samt hur länge bygget kommer att pågå. Tillfälliga störningar är dock inget som miljöavdelningen kan hjälpa till med (se 9 kap. 3§ miljöbalken).

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster