Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Sprängning

Sprängning inom område som omfattas av detaljplan kräver alltid tillstånd. Det gäller även för stenspräckning, som är en form av sprängning. Tillstånd för sprängning söks hos polisen. Krossning av sten och grus inom detaljplanelagt område kräver en anmälan till miljöenheten.

Sprängning

 Vid sprängningsarbeten kan olika typer av störningar uppkomma t.ex. vibrationer och buller. Bullernivåerna vid sprängning är oftast låga och innebär ingen olägenhet enligt miljöbalken. Vibrationer från sprängning kan orsaka skador på byggnader. Det är den som spränger som har ansvar för skador som uppstår på byggnader. Sprängfirmor brukar sätta upp vibrationsmätare, för att kunna visa att sprängningen inte orsakat skador på andras byggnader. Om du som fastighetsägare misstänker att din byggnad fått vibrationsskador är det viktigt att du kontaktar ansvarig för sprängningen. De kan besiktiga byggnaden eller sätta upp vibrationsmätare.

Vid klagomål på störningar orsakat av sprängning ska du i första hand kontakta ansvarig för sprängningen och om det inte hjälper kontakta polisen. Misstänker du att otillåten sprängning sker ska du anmäla det direkt till polisen. Miljöenheten hanterar inte frågor som rör vibrationsskador vid sprängning.

Krossning

För krossning av sten och grus inom detaljplanelagt område krävs att en anmälan lämnas till miljöenheten. Anmälan krävs även utanför detaljplanelagt område om krossningen pågår på samma plats under mer än 30 dagar under en tolvmånadersperiod. Anmälan ska skickas in minst sex veckor innan krossverksamheten påbörjas.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster