Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Sprängning

Den som ska spränga måste söka tillstånd hos polisen. De besvär som blir vid sprängning är inte en olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Den som vill krossa sten eller grus inom detaljplanelagt område måste först anmäla krossningen till miljöavdelningen.

Sprängning

Bullernivåerna är låga och sprängningen orsakar inte några skador på miljön. Men byggnader kan skadas. Det är den som spränger som har ansvar för skador som uppstår på byggnader. Sprängfirmor brukar sätta upp vibrationsmätare, för att kunna visa att sprängningen inte orsakat skador på andras byggnader. Fastighetssägaren ser ofta sprickor i byggnaden när det varit sprängningar i närheten. Det är viktigt att fastighetsägaren tar kontakt med de som sprängt. De kan besiktiga byggnaden eller sätta upp vibrationsmätare.  Mljöavdelningen hanterar inte frågor som rör skador vid sprängning. 

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster