Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Radon

En bild på en radonpuck som används för radonmätning inomhus

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken. Den kan tränga in i husen genom sprickor i grunden, otäta rörgenomföringar, otäta golvbrunnar eller på annat sätt. Även byggnadsmaterialet blåbetong lämnar radon. 

Miljöenheten är angelägna att kartlägga de bostäder i kommunen som har för höga halter av radon. Målet är att få ner radonhalten under 200 Becquerel per kubikmeter luft. Det är också är det nationella miljömålet.

Mätning av radon i inomhusluft 

Det är frivilligt att mäta radon för egna hem. Som egna hem räknas en- och tvåfamiljshus och där fastighetsägaren själv bor i fastigheten. Mätningar som är äldre än 10 år bör följas upp med ny mätning eftersom radonsituationen kan ändras när huset åldras. Det bör även göras en ny radonmätning efter en till- eller ombyggnation.

Om du bor i en hyresrätt eller i en bostadsrättsförening är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som har ansvaret att kontrollera att radonhalten inte överstiger riktvärdet på radon för inomhusluft.    

Är du intresserad av att mäta radon?

Det enklaste sättet att mäta radon i inomhusluft är att placera ut mätdosor i bostaden. För att få säkra mätvärden ska en långtidsmätning göras. Mätningen ska pågå i minst två, gärna tre, månader och ska ske under perioden 1 oktober till 30 april.

Du kan själv vända dig till ett ackrediterat företag till exempel Radonanalys, Radonova, Eurofins, Landaurer Nordic och ACATRAIN Radonmätning AB och beställa en radonmätning. Radonlaboratorier ska vara ackrediterade enligt den europeiska standarden DIN EN ISO/IEC 17025. Svensk standard SS-EN ISO/IEC 17025 uppfyller den europeiska standarden.
Mer information om ackrediterade laboratorier i Sverige finns på Swedacs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du har en bostad eller en bergborrad brunn i Håbo kommun har du möjlighet att mäta radon i inomhusluft och dricksvatten till ett lägre pris. Här kan du beställa en radonmätning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det går också bra att beställa från någon annan leverantör.

Varför genomföra mätningar?

Radon märks inte. Men det kan vara skadligt. Därför är det tur att det är både enkelt och billigt att mäta. Se över den boendemiljö som du bor i.

Radonbidrag

Just nu går det inte att söka radonbidrag.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster