Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

En hand håller i ett förstoringsglas framför ett litet ritat hus.

Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken. Den kan tränga in i husen genom sprickor i grunden, otäta rörgenomföringar, otäta golvbrunnar eller på annat sätt. Även byggnadsmaterialet blåbetong lämnar radon. 

Miljöavdelningen är angelägna att kartlägga de bostäder i kommunen som har för höga halter av radon. Målet är att få ner radonhalten under 200 Becquerel per kubikmeter luft. Det är också är det nationella miljömålet.

Mätning av radon i inomhusluft 

Det är frivilligt att mäta radon för egna hem. Som egna hem räknas en- och tvåfamiljshus och där fastighetsägaren själv bor i fastigheten. Mätningar som är äldre än 10 år bör följas upp med ny mätning eftersom radonsituationen kan ändras när huset åldras. Det bör även göras en ny radonmätning efter en till- eller ombyggnation.

Om du bor i en hyresrätt eller i en bostadsrättsförening är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som har ansvaret att kontrollera att radonhalten inte överstiger riktvärdet på radon för inomhusluft.    

Är du intresserad av att mäta radon?

Det enklaste sättet att mäta radon i inomhusluft är att placera ut mätdosor i bostaden. För att få säkra mätvärden ska en långtidsmätning göras. Mätningen ska pågå i minst två, gärna tre, månader och ska ske under perioden 1 oktober till 30 april.

Du kan själv vända dig till ett ackrediterat företag och beställa en radonmätning. Mer information om ackrediterade laboratorier finns på Swedaclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har en bostad eller en bergborrad brunn i Håbo kommun har du möjlighet att mäta radon i inomhusluft och dricksvatten till ett lägre pris. Det kan du göra genom att beställa mätningen hos Radea AB som kommunen har avtal med. En beställning hos Radea AB görs genom nedanstående länk:

www.radea.se/radonmatning/habolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varför genomföra mätningar?

Radon märks inte. Men det kan vara skadligt. Därför är det tur att det är både enkelt och billigt att mäta. Se över den boendemiljö som du bor i.

Radonbidrag

Regeringen har avvecklat radonbidraget. Förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egna hem upphörde att gälla vid utgången av år 2014.  

Sidansvarig: kommun@habo.se

2018-02-08

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster