Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Hundar

Två hundar skäller.

Det är viktigt att du som hundägare visar hänsyn till andra då det finns människor som är rädda eller allergiska. I kommunen finns regler om kopplings- och upplockningstvång.

Skällande hundar

Du som hundägare är enligt reglerna i miljölagstiftningen skyldig att hålla din hund så att den inte orsakar skada eller olägenhet för andra människor, se 36 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd(1998:899). Det innebär bland annat att du inte får låta hunden skälla ihållande under en längre tidsperiod så att den stör grannarna.

Som hundägare bör man ta reda på varför hunden skäller och åtgärda problemet. Vid vilka situationer skäller hunden? Känner den sig ensam och vill ha uppmärksamhet, vaktar den och skäller på alla som går förbi eller reagerar den på vilda djur eller andra hundar? Klarar hunden att vara utomhus på tomten eller i rastgården hela dagen utan att grannarna störs eller är det bättre att den är inomhus/på hunddagis och tas ut för att rastas under dagen?

Om du störs av att grannens hund skäller ska du börja med att prata med grannen och påtala problemet. Hjälper inte det kan du kontakta miljöavdelningen. Att skälla är ett naturligt beteende hos hundar och ett visst mått av hundskall får man som granne tåla. Vid klagomål görs en bedömning av bland annat hur ofta och ihållande skällandet är samt tidpunkt på dygnet då störningen pågår. Du som klagande ska vara beredd att lämna en detaljerad beskrivning som över tid visar vad störningen består i. Använd gärna den blankett vi har tagit fram för detta som du hittar i relaterad information nedan, blankett störningsdagbok.

Lösa hundar

Det finns flera lagar som talar om hundägarens skyldighet för att hundar inte ska orsaka skada eller olägenhet.

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

2 § Den som äger en hund eller en katt ska låta märka sitt djur så att det kan identifieras. Märkningen skall vara bestående.

3 § Statens jordbruksverk ska föra register över hund- och kattägare. Ägaren ska registrera sitt ägarskap i ett sådant register

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Håbo kommun

Hundar skall hållas kopplade på kommunens idrottsplatser och campingplatser samt i parker och planteringar.

Föroreningar efter hundar ska plockas upp. Det gäller gång- och cykelbanor inom Bålsta tätort och Skoklosterområdet, inom samtliga bad- och idrottsplatser, motionsspår och parken som redovisas i dessa föreskrifters. Tikar skall under löptiden hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad skall den antingen ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller ha en tydlig identitetsmärkning.

Det är Polisen som har tillsyn över ordningsreglerna ovan. Besväras du av lösa hundar, kontakta Närpolisen i Håbo.

För allas trevnads skull plocka upp efter din hund.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster