Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Båten och hamnen

Båtar som ligger i en liten hamn.

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och utgör dricksvattentäkt för mer än två miljoner människor. Mälaren hör till de särskilt värdefulla områden som i lagtext har utpekats som riksintresse. Mälarens värde som vattentäkt, för den biologiska mångfalden, för fiske och för friluftsliv är beroende av vattenkvaliteten. Därför ska vi tillsammans värna om Mälaren som recipient och bland annat minska kemikaliepåverkan från mänsklig aktivitet.

Båten

Båtmotor och bränsle

Använd miljövänliga bränslen och oljor i din båt. Var försiktig när du fyller på bränsle och olja för att undvika spill i vatten och på land.

Färg eller tvätt av båtbotten?

Ett bra alternativ till båtbottenfärger är tvätt. Du kan läsa mer om tvättar för båtbottnar och havstulpanvarningar på hemsidan Båtmiljö.se. Om du ändå vill använda färg välj ett miljövänligt alternativ. På kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa mer om båtbottenfärger och hur du väljer rätt färg.

Andra kemikalier

Det är alltid bra att tänka efter före om en kemikalie verkligen behövs. Välj miljövänliga alternativ när det är möjligt.

Hamnen

Hamnområden är ofta förorenade av många års användning av färger, rengöringsmedel, bränslen och oljor. Det är både besvärligt och kostar mycket att städa efter gamla föroreningar. Undvik att förorena mark och vattenområden.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster