Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Hushållet

Olika städprodukter tillsammans som till exempel diskborste och rengöringsmedel.

I våra hem har vi många kemiska produkter. Det är svårt att veta hur de påverkar människor och miljön.

Genom att tänka efter redan när du köper en vara kan du minska gifterna i miljön. På kemikalieinspektionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer. 

Kläder och textilier

I både produktionen av råvarorna och framställningen av textilier används många kemikalier som på produktionsplatsen påverkar omgivningen. Även du som användare kan påverkas av de kemikalier som finns i textilier. Genom att välja textilier som produceras på ett mer miljövänligt sätt kan du bidra till bättre förhållanden i produktionsländerna och hemma.

Avloppsvatten

Vad kan hamna i avloppsvattnet

  • Resterna av de läkemedel du äter
  • Kemikalier som du använder i din vardag.
  • Bekämpningsmedelsrester från maten du äter

I dagsläget finns inte teknik att rena kemikalierester. I våra reningsverk kommer en del gifter att försvinna men det mesta hamnar i slammet eller följer med det renade vattnet ut. I reningsverken samlas allas bidrag av kemikalier.

Avfall

Lämna dina överblivna kemikalier till kommunens återvinningscentral, många av dem ska inte hamna i vanliga hushållssoporna. Till exempel räknas nagellack, målarfärg, hårspraysflaskor och rengöringsmedel som farligt avfall.

Återvinningscentralen i Västerskog tar emot detta. 

Se återvinningscentralens öppettider ».

Bekämpningsmedel i trädgården

Det är lätt att tro att den lilla mängd bekämpningsmedel som du använder i din trädgård inte spelar någon roll. Kom då ihåg att många som använder lite också blir en stor mängd. Fundera innan du använder bekämpningsmedel om det finns miljövänliga alternativ. De gifter som används blir ofta kvar länge i miljön och påverkar både människor och djur. 

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster