Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bilen

En bil som blir tvättad i en biltvätt inomhus

Tvätta inte bilen på gatan!

Smutsen på din bil innehåller en mängd miljöfarliga ämnen såsom avgaspartiklar, tungmetaller, rester från bildäck och partiklar från sönderrostade karosser som yr upp från vägarna.

När du tvättar din bil på en asfalterad eller stenbelagd garageuppfart eller ute på gatan, rinner tvättvattnet ner i gatubrunnarna. Brunnarna på gatan är till för att avleda regn- och smältvatten, så kallat dagvatten, och är oftast inte kopplade till något reningsverk. Kemikalier och miljöfarliga föroreningar som finns i tvättvattnet går orenat rakt ut i sjöar, vattendrag och på sikt Mälaren.

Hur ska du göra?

  • Välj i första hand en miljömärkt tvätthall. Där ställs inte bara miljökrav på de bilvårdsmedel som används utan även på vattenåtgång och rening från själva anläggningen.
  • Välj i andra hand en vanlig tvätthall som har installerat oljeavskiljare i avloppet.
  • Ett hyfsat alternativ i tredje hand vid enstaka rengöring är att tvätta bilen på den egna gräsmattan eller grusplanen som kan suga upp vattnet. En viss rening av tvättvattnet kan ske naturligt via infiltration. Tänk på att tvättvattnet inte får rinna in på någon annans tomt och använd miljöanpassade produkter.
  • Tvätta inte bilen på asfalterad eller stenbelagd garageuppfart eller ute på gatan där smutsvatten och oljerester rinner rakt ned i dagvattenledningarna och därmed ut i vattendragen. Har du inte någon annan plats att stå på så åk till en biltvätt.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster