Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bekämpningsmedel

Spridning av bekämpningsmedel på en åker med hjälp av traktor och sprutmunstycken.

Du som utför bekämpningsarbete ska ha genomgått sprutförarkurs. Dessa hålls varje år av Jordbruksverket via din länsstyrelse. Efter genomgången utbildning och godkänt skriftligt prov erhåller du ett certifikat som gäller i fem år.

Det finns två olika certifikat. Det ena ger enbart behörighet att använda klass 2L-medel. Det andra ger både behörighet att använda klass 2L-medel och möjlighet att köpa klass 1L-medel.

Förvaring

Bekämpningsmedel märkta med dödskalle ska enligt lag förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem det vill säga. i låsta utrymmen. För alla preparat gäller dock att de ska förvaras oåtkomligt för barn och andra obehöriga varför alla bekämpningsmedel bör förvaras inlåsta i separat utrymme. Det är viktigt att underlaget i utrymmet där bekämpningsmedlet förvaras är hårdgjort och utan golvbrunn så spillet kan samlas upp om olyckan är framme. Det bör också finnas en tröskel som hindrar spillt preparat att rinna ut ur förvaringsutrymmet.

Bekämpningsmedlen ska alltid förvaras i originalförpackningen och en förteckning ska upprättas över de preparat som finns i lager och vilka mängder.

Transportdokument

För varje transport av farligt avfall ska du upprätta ett transportdokument. Det skall innehålla uppgift om:

  • avsändare
  • mottagare
  • transportör
  • avfallsslag
  • mängd

Transportdokumentet ska vara undertecknat av avsändaren och mottagaren.

Om du inte upprättar detta dokument kan det kosta 5 000 krnor i miljösanktionsavgift. Spar en kopia av dokumentet som du kan uppvisa på begäran.

Transportörer och avfallsmottagare

Om du lämnar bort farligt avfall är du skyldig att kontrollera transportörens tillstånd och att den som tar emot det farliga avfallet har nödvändiga tillstånd. Information om godkända transportörer och mottagare finns hos länsstyrelsen. Du är även i detta fall skyldig att upprätta transportdokument.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster