Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Oljetankar

En tank för förvaring av olja.

Kontroll

Oljetankar och cisterner kan rosta och utsättas för sättningar och kemiska angrepp. Därför finns bestämmelser om obligatorisk kontroll med jämna mellanrum. Då cisternägaren får stå för saneringskostnaderna vid ett läckage kan man göra tätare kontroller i förebyggande syfte om man är tveksam om cisternens kondition.

Efter kontroll av cisternen skall kontrollorganet sätta upp en skylt (om cisternen inte redan har en sådan) som skall vara lättåtkomlig och innehålla uppgifter om

  • tillverkningsnummer
  • uppgifter om kontrollorganet (märke och ackrediteringsnummer)
  • högsta resp. lägsta tryck och temperatur samt högsta tillåtna densitet hos vätskan
  • om cisternen överensstämmer med kraven

 Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig.

Sekundärt skydd

För att förhindra miljöpåverkan vid läckage och därpå följande saneringskostnader, kan det vara befogat med att sekundärt skydd, vilket är ett måste på cisterner med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter inom vattenskyddsområde. Det sekundära skyddet ska rymma minst hälften av den lagrade volymen och göra det möjligt att samla upp eventuellt spill och läckage och omhänderta det. En dubbelmantlad cistern anses ha sekundärt skydd.

En invallning är en annan typ av skydd. Den kan bestå av betong, plåt/stål eller liknande. Tak eller regnskydd kan behövas för att den inte ska fyllas med regn- eller smältvatten. Tänk på att marklov eller bygglov kan behövas till en sådan anordning. Under alla förhållanden bör ett spilltråg finnas som samlar upp spill i samband med tankning.


Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster