Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Slam

Kontaktuppgifter:

Beställa slamtömning eller om du har frågor som rör hämtning eller avgifter/fakturor kontakta:

Kontaktcenter tel:0171-525 00 eller via e-post: kontaktcenter@habo.se  

Hämtningen utförs av kommunens entreprenör Serwent (före detta Recover AB)

Journummer:

Vid akut tömning utanför kommunens öppettider kontakta Serwent (fd Recover) på telefon 0771-103500

                                                                         

Inför slamtömning

 • slamavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. 
 • fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.
 • markera brunnens/tankens/minireningsverkets/slamavskiljarens läge så att det syns tydligt.
 • vägen till samt runt brunnen är fri från växtlighet, grenar och buskar
 • vägen till samt runt brunnen är snöröjd och sandad vintertid
 • brunnslock samt kopplingar är åtkomliga och fria från snö och annat
 • lock som måste lyftas av får inte väga mer än 15 kilo.
 • en tömningsinstruktion ska finnas på plats vid tömning av reningsverk

Enligt Håbo kommuns avfallsföreskrifter gäller tömning och hämtning enligt följande:

 • Hämtning av slam från slutna tankar ska ske minst en gång per år.
 • Hämtning av slam från slamavskiljare med ansluten WC ska ske minst en gång per år.
 • Hämtning av slam från slamavskiljare med BDT anslutet, vart annat år.
 • Hämtning av slam får endast utföras av entreprenör som godkänts av kommunen.

Här Öppnas i nytt fönster. finns Håbo kommuns avfallföreskrifter.

Slamtaxa 

Här Öppnas i nytt fönster. finns aktuell avfallstaxa.

Dispens

Dispens från årlig slamtömning/tillstånd till förlängt intervall till tömning söks hos Miljöavdelningen.
Här Öppnas i nytt fönster. hittar du ansökan.

Ansökan om dispens medför en handläggningsavgift enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige har antagit.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster