Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Slam

Kontaktuppgifter:

Beställa slamtömning eller om du har frågor som rör hämtning eller avgifter/fakturor kontakta:

Kontaktcenter tel:0171-525 00 eller via e-post: kontaktcenter@habo.se  

Hämtningen utförs av kommunens entreprenör Serwent (före detta Recover AB)

Journummer:

Vid akut tömning utanför kommunens öppettider kontakta Serwent (fd Recover) på telefon 0771-103500

                                                                         

Inför slamtömning

 • slamavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. 
 • fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.
 • markera brunnens/tankens/minireningsverkets/slamavskiljarens läge så att det syns tydligt.
 • vägen till samt runt brunnen är fri från växtlighet, grenar och buskar
 • vägen till samt runt brunnen är snöröjd och sandad vintertid
 • brunnslock samt kopplingar är åtkomliga och fria från snö och annat
 • lock som måste lyftas av får inte väga mer än 15 kilo.
 • en tömningsinstruktion ska finnas på plats vid tömning av reningsverk

Enligt Håbo kommuns avfallsföreskrifter gäller tömning och hämtning enligt följande:

 • Hämtning av slam från slutna tankar ska ske minst en gång per år.
 • Hämtning av slam från slamavskiljare med ansluten WC ska ske minst en gång per år.
 • Hämtning av slam från slamavskiljare med BDT anslutet, vart annat år.
 • Hämtning av slam får endast utföras av entreprenör som godkänts av kommunen.

Under "Relaterad information, finns Håbo kommuns avfallföreskrifter.

Slamtaxa 

Under "Relaterad information, aktuell avfallstaxa" hittar du information om slamtaxan.

Dispens

Dispens från årlig slamtömning/tillstånd till förlängt intervall till tömning söks hos Miljöavdelningen. Ladda ner ansökan under "Relaterad information" på den här sidan.

Ansökan om dispens medför en handläggningsavgift enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige har antagit.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster