Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Eld och rök

En rykande brasa utomhus på en gräsmatta

Att elda inom samlad bebyggelse kan ge upphov till störningar för närboende då rök kan komma in i bostäder. Därför bör du om möjligt kompostera trädgårdsavfallet eller köra det till Återvinningscentralen.

Att elda trädgårdsavfall

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om avfall som är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv. De nya bestämmelserna innebär bland annat förändrade regler om eldning av trädgårdsavfall.

Håbo kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter som i dag reglerar eldning av trädgårdsavfall i kommunen kommer fortsätta att tillämpas under 2024. Föreskrifterna kommer att revideras under 2024-2025 för att anpassas till EU:s avfallsdirektiv, och därefter börjar de nya reglerna gällande eldning av trädgårdsavfall tillämpas i Håbo kommun.

Detta gäller för eldning i Håbo kommun

Att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom tätbebyggt område är förbjudet från den 1 april till och med 30 september, med undantag av valborgsmässoafton den 30 april. Det står i kommunens lokala föreskrifter för att skydda hälsan och miljön.

Eldning får endast ske om det:

  1. Kan ske utan att olägenhet uppstår
  2. Det som ska eldas inte kan utnyttjas för kompostering
  3. Inte strider mot gällande brandföreskrifter

Tänk på att det är olovligt att elda utan markägarens tillstånd.

Om du vill elda trädgårdsavfall under förbudsperioden behöver du söka dispens hos miljöavdelningen. Miljöavdelningen tar då ut en handläggningsavgift, avgiften tas ut även om dispensen avslås.

Tätbebyggt område

Är du osäker på om du bor inom tätbebyggt område kan du gå in på Håbokartan. Länk hittar du under "Läs även".

Klicka på rubriken "Samhällsplanering" och sedan på underrubriken "Planer och bestämmelser". Där finns ett rubrik som heter "Tätbebyggt omr. enl. lokal miljöföreskrift". När den används visas det vart det tätbebyggda området är. Där kan du även söka på din adress.

Dispens

Dispens kan ges om särskilda skäl finns och söks hos kommunens miljöavdelning. Timavgift debiteras för handläggningen.

Övrig tid under året får du elda torrt trädgårdsavfall som inte kan användas för kompostering. Du får bara elda om det kan ske utan besvär för människors hälsa.

Exempel på sådant som inte får finnas i brasan

  • bygg- och rivningsmaterial
  • hushållsavfall
  • miljöfarligt avfall som färg, bildäck, batterier med mera. 

Att elda annat än torrt trädgårdsavfall är förbjudet.

Att elda i kamin

Här hittar du information om vad som gäller för eldning i kamin och tips på hur du eldar på bästa sätt.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster