Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Tillägg till detaljplan Bålsta 1:153 m.fl. (Snickeriet)

Gällande plan berör större delen av kvarteret som avgränsas av Enköpingsvägen, Danavägen, Ingvarsvägen samt Åsleden. Aktuell ändring berör dock endast hörnet Enköpingsvägen/Danavägen.

Beslutsdatum för planuppdrag 26 september 2022.

Bakgrund och syfte

Fastigheten utgör en viktig del av Bålsta tätort som med sina blandade verksamheter av snickeri, kontor och bostäder bidrar till en attraktiv och trivsam småstadsmiljö.

Den aktuella byggnaden är i sitt övre plan ombyggd till fyra bostadslägenheter som passar väl in i kvarterets funktion i Bålsta. I dagsläget endast för tidsbegränsat boende (korttidsboende).

För det aktuella kvarteret har den gällande detaljplaenn den sammanlagda användningsbestämmelsen HKJ som står för handel, kontor och icke störande småindustri. 

Genom en enkel ändring av gällande detaljplan skulle användningen kunna kompletteras med möjlighet till boende i byggnadens övre våningar.

Nulägesstatus - detaljplanen har vunnit laga kraft

Efter Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen 2022-09-26 (§108) löpte prövotiden i tre veckor. Under prövotiden inkom inga överklaganden och detaljplanen vann därför laga kraft 2022-10-21.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster