Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Avlopp

Hand som trycker på en vattentoaletts spolknapp.

Den största delen av det avloppsvatten som renas på avloppsreningsverken i Håbo kommun är det använda och smutsiga vattnet från våra hushåll.

Avloppsvattnet från hushåll kallas spillvatten och består till exempel av förorenat vatten från toaletter, duschar, tvätt- och diskmaskiner. Avloppsvattnet kan också komma från verksamheter och industrier.

Det avloppsvatten som kommer från gator och mark efter regn och snösmältning kallas dagvatten och renas i dagvattendammar.


Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-11-27

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster