Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ändring av detaljplan för del av Väppeby 6:2, Mussebo

Illustration över möjlig bebyggelse

I området söder om Åbergs museum intill nuvarande Åbergs uteservering finns idag ett gräsyta som är obebyggd.

Sammanfattning – syfte

Ändringen av detaljplanen syftar till att ändra byggrätten från tidigare skola med elevbostäder till enbart bostäder inom den sydvästra delen av fastigheten Väppeby 6:2.

Plansamråd genomfördes december 2018. Då endast redaktionella ändringar krävts, antogs detaljplanen av kommunfullmäktige den 1 april 2019.

Detaljplanen vann laga kraft den 1 maj 2019.

Begränsat planförfarande

Begränsat förfarande innebär att om alla berörda sakägare är överens, kan planen antas efter en kortare samrådstid och föras till antagande utan granskningsskede.

Sidansvarig: Klas Klasson

Klicka för support
Stäng supportfönster