Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ändring av detaljplan för del av Väppeby 6:2, Mussebo

Illustration över möjlig bebyggelse

I området söder om Åbergs museum intill nuvarande Åbergs uteservering finns idag ett gräsyta som är obebyggd.

Sammanfattning – syfte

Ändringen av detaljplanen syftar till att ändra byggrätten från tidigare skola med elevbostäder till enbart bostäder inom den sydvästra delen av fastigheten Väppeby 6:2.

Plansamråd genomfördes december 2018. Då endast redaktionella ändringar krävts, antogs detaljplanen av kommunfullmäktige den 1 april 2019.

Detaljplanen vann laga kraft den 1 maj 2019.

Begränsat planförfarande

Begränsat förfarande innebär att om alla berörda sakägare är överens, kan planen antas efter en kortare samrådstid och föras till antagande utan granskningsskede.

Sidansvarig: Klas Klasson

Klicka för support
Stäng supportfönster