Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Dagvattenpolicy

Utkast med regnvatten.

Håbo kommun har en dagvattenpolicy som ligger till grund för kommunens arbete med dagvattenfrågor vid planering, byggande och driftskede. Dagvatten är vatten från regn och snösmältning som rinner av från gator, tak, gårdar, grönytor med mera. Dagvattenpolicyn vänder sig i första hand till kommunens tjänstemän, politiker, fastighetsägare, verksamhetsutövare och exploatörer.

När marker bebyggs ändras dagvattnets naturliga avrinningsförhållanden och därmed vattnets kretslopp. Att anta en dagvattenpolicy innebär att kommunen har bestämt vissa riktlinjer som ska följas vid byggen, planering och underhåll.

Målet för policyn är att uppfylla nya krav, reglera flöden och begränsa föroreningsmängder. Policyn togs fram och antogs för att möta behov inom Håbo kommun och tillmötesgå de lagkrav som ställs i Europeiska unionens ramdirektiv för vatten.

Bakgrund

Håbo kommuns dagvattenpolicy antogs först 2012. Sedan dess har ny kunskap tillkommit och regler förändrats, policyn skall därför aktualiseras under varje mandatperiod. I februari 2021 antogs en reviderad policy i kommunfullmäktige.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster