Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Dricksvattenanalyser

Kranvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel. För att säkerställa att vattnet alltid är bra tar kommunen kontinuerligt vattenprover på flera platser runt om i kommunen. Samtidigt tas prover från våra reservoarer och på utgående vatten i vattenverken.

Provtagningspunkterna är enbart i offentliga och kommersiella anläggningar. På ledningsnätet har vi fasta och rörliga provtagningspunkter. Provtagning och hantering av dricksvatten följer Livsmedelsverkets krav.

Både fasta och rörliga provtagningspunkter
De fasta punkterna provtas regelbundet för att ge information om lokala variationer och trender i dricksvattenkvaliteten. De rörliga punkterna väljs slumpmässigt ut inom ett förutbestämt område och används bara vid ett provtagningstillfälle.

Vid provtagningen brukar vi använda en kran i ett kök eftersom den kranen rimligen är den som oftast används för att ta dricksvatten från. Kranen desinfekteras innan mikrobiologisk provtagning och eventuella filter och silar tas bort.

Mikrobiologisk och kemisk analys
I normalfallet görs två olika analyser. En mikrobiologisk, och en kemisk. Proven analyseras av ett externt laboratorium. Om provet får någon anmärkning tas ett omprov snarast ut och orsaken till felet undersöks och åtgärdas. Om felet är i fastigheten ger vi tips på lämpliga åtgärder.

Nedan presenteras provsvar från de dricksvattenprover som tagits i kommunen.

Bålsta

Analyser hos konsument Bålsta 2023 Pdf, 150.7 kB.

Analyser hos konsument Bålsta Q1 2024 Pdf, 151.8 kB.

Skokloster

Analyser hos konsument Skokloster 2023 Pdf, 151.2 kB.

Analyser hos konsument Skokloster Q1 2024 Pdf, 151.1 kB.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster