Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Fordonstvättar

Fordonstvättar som tvättar fler än 5 000 personbilar eller fler än 1 000 större fordon per år är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. För dessa fordonstvättar ska en anmälan göras till bygg- och miljönämnden minst sex veckor innan verksamheten startar. Fordonstvättar av mindre omfattning är inte anmälningspliktiga. De omfattas ändå av miljöbalkens bestämmelser.

Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika sorters:

  • metaller
  • olja
  • andra organiska och oorganiska ämnen.

För att minska utsläppen av ämnen som påverkar miljön från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande mottagare har Håbo kommun tagit fram en policy för fordonstvättar Pdf, 259.7 kB, öppnas i nytt fönster.. Denna policy gäller både anmälningspliktiga och mindre fordonstvättar. 

Kontroll av utgående vatten

Policyn för fordonstvätt kräver att en oljeavskiljare installeras. I policyn finns även riktvärden för vad mängden förorening per fordon inte bör överstiga i utsläppet från fordonstvätten. Provtagning på utgående vatten ska ske så ofta det behövs för att kunna bedöma anläggningens funktion.

Normalt ska anmälningspliktiga anläggningar göra minst en provtagning per år. Anläggningar som tvättar mellan 1 250-5 000 personbilar eller 250-1 000 tyngre fordon per år ska göra en provtagning vart annat år.

Provtagningen ska göras från november till och med mars. Senast den 30 april varjee år ska provtagningsresultatet redovisas till bygg- och miljönämnden. Policyn beskriver hur provtagningen ska göras. 

Val av kemikalier

Det är viktigt att de tvättkemikalier som används är anpassade för miljön. Då påverkas miljön så lite som möjligt. Bara tvättkemikalier som är positivt miljömärkta, till exempel svanenmärkta eller produkter som uppfyller kriterierna i Miljöförvaltningens i Göteborgs rapport; 2005:13 ”Miljökrav på fordonstvättmedel” eller senare utgåva bör användas.

På Naturskyddsföreningens webbplats Länk till annan webbplats. finns en lista som uppdateras efter hand.

Egenkontroll

Glöm inte att skötsel och egenkontroll är viktiga förutsättningar för att verksamheter ska klara riktvärdena i Håbo kommuns policy. För ytterligare vägledning om egenkontroll hänvisas till Naturvårdsverkets branschfakta ”Fordonstvättar” och Svenska Petroleum Institutets (SPI) och Svensk Bilhandels skrift ”Biltvättanläggningar”.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster