Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bättre buss i Bålsta - busshållplatser anpassas

Som en del i projektet Bättre buss i Bålsta med ett nytt busslinjenät tillgängliggörs och tillgänglighetsanpassas våra hållplatser i Bålsta med start april 2024. Projektet sträcker sig fram till och med år 2027.

Arbetena med busshållplatserna innefattar:
- Tillgänglighetsanpassning av hållplatsplattformar enligt regionens krav, för att alla ska kunna resa. Taktila stråk för synskadade, anpassade höjder för att kunna borda bussen korrekt, väderskydd samt sittmöjligheter.
- Tillgängliggörande av hållplatserna med säkra passager och gånganslutning samt belysning där det behövs.

Kommunen har upphandlat en projektör och en entreprenör som kommer att genomföra årets arbeten. Det innefattar bland annat hållplatserna:

Vi kommer även att bygga nya vändplatser vid Viby Äng och Skörbyhöjden. Vändplatsen vid Skörbyhöjden kräver eventuellt natur- och kulturmiljöutredning.

Vibrationer

Arbetsmoment som schaktning, packning och på vissa platser sprängning ger upphov till vibrationer i marken. För att säkerställa att vi inte skadar hus och anläggningar i närheten kommer vår konsult, Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB, att förbesikta hus som kan komma att påverkas av våra arbeten. De kontaktar boende via brev eller telefon och bokar en tid då de kan komma och göra besiktningen. När arbetena är slutförda genomförs en efterbesiktning för att se om skador uppstått. Protokollen skickas ut till de berörda fastighetsägarna. Vi kommer också att montera upp mätare på utvalda byggnader för att säkerställa att vibrationsvärdena håller sig under gränserna enligt Svensk standard.

Det är frivilligt att låta genomföra besiktningen.

Påverkar framkomligheten

Medan arbeten pågår kan framkomligeten påverkas. Preliminärt är det endast arbeten vid Medborgarhuset som kommer vara betydande för trafiksituationen men förutsättningarna kommer vara tydliga för respektive plats. Under tiden ber vi om er hänsyn!

Läs mer om Projektet Buss i Bålsta Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Simon Lange

Klicka för support
Stäng supportfönster