Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Boverkets byggregler

Boverkets byggregler och konstruktionsregler är de regelsamlingar som används för att säkerställa de krav som samhället har på byggnaders utförande.

BBR (Boverkets byggregler) handlar om bland annat om de tekniska egenskapskrav som ställs på byggnationer. Det krav som ställs i BBR är minimikrav gällande utformning, tillgänglighet, bärförmåga, brandskydd, bullerskydd med mera.

BKR (Boverkets konstruktionsregler) handlar bland annat om de konstruktionskrav som ställs på byggnader. BKR innehåller föreskrifter och allmänna råd gällande stadga, bärförmåga och beständighet hos bärande konstruktioner.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster