Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplaneprogram för Bålsta C

Detaljplaneprogrammet godkändes av kommunstyrelsen den 26 november 2012. Samtidigt gav kommunstyrelsen planavdelningen i uppdrag att upprätta den första detaljplanen för stationsområdet och nya resecentrum.

Bålsta centrum - från tätort till stad

Ett stort antal nya bostäder föreslås tillkomma direkt vid järnvägstationen, runt centrumbyggnaden och längs Stockholmsvägen. Centrumområdet blir en tydlig stadskärna med gator, torg och parker som omges av stadsbebyggelse. Förutom nya bostäder skapas även plats för en rad nya verksamheter. I det nya centrumet finns stadens blandning av bostäder och butiker, kontor, restauranger och caféer, bio, sportaktiviteter och kulturliv.

Stationsområdet utvecklas med ett nytt resecentrum och bättre tillgänglighet för såväl gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik. Med en ny och mer yteffektiv lösning för busstrafiken skapas plats för en välkomnande entré samt nya och bättre cykelparkeringar under tak. Dessutom tillkommer ett stort antal nya pendlarparkeringar.

Läs mer om Bålsta C-projektet

Klicka här för att läsa mer om hela Bålsta C-projektet

Programsamråd

Samrådstiden för detaljplaneprogrammet var mellan den 14 maj till den 31 augusti 2012. Samrådmöten ägde rum den 30 maj, 15 augusti, 18 augusti samt den 22 augusti 2012. Samtliga yttranden och samrådsredogörelse finns tillgängliga. Upplysning lämnas av Plan- och utvecklingsavdelningen.

I kommunhusets foajé finns en modell över programförslaget.

Modell över planprogram för Bålsta centrum. Vy mot stationen från Gröna Dalen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster