Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplaneprogram för Bålsta C

Detaljplaneprogrammet godkändes av kommunstyrelsen den 26 november 2012. Samtidigt gav kommunstyrelsen planavdelningen i uppdrag att upprätta den första detaljplanen för stationsområdet och nya resecentrum.

Bålsta centrum - från tätort till stad

Ett stort antal nya bostäder föreslås tillkomma direkt vid järnvägstationen, runt centrumbyggnaden och längs Stockholmsvägen. Centrumområdet blir en tydlig stadskärna med gator, torg och parker som omges av stadsbebyggelse. Förutom nya bostäder skapas även plats för en rad nya verksamheter. I det nya centrumet finns stadens blandning av bostäder och butiker, kontor, restauranger och caféer, bio, sportaktiviteter och kulturliv.

Stationsområdet utvecklas med ett nytt resecentrum och bättre tillgänglighet för såväl gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik. Med en ny och mer yteffektiv lösning för busstrafiken skapas plats för en välkomnande entré samt nya och bättre cykelparkeringar under tak. Dessutom tillkommer ett stort antal nya pendlarparkeringar.

Läs mer om Bålsta C-projektet

Klicka här för att läsa mer om hela Bålsta C-projektet

Programsamråd

Samrådstiden för detaljplaneprogrammet var mellan den 14 maj till den 31 augusti 2012. Samrådmöten ägde rum den 30 maj, 15 augusti, 18 augusti samt den 22 augusti 2012. Samtliga yttranden och samrådsredogörelse finns tillgängliga. Upplysning lämnas av Plan- och utvecklingsavdelningen.

I kommunhusets foajé finns en modell över programförslaget.

Modell över planprogram för Bålsta centrum. Vy mot stationen från Gröna Dalen.

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster